Kongens Fortjenstmedalje til Ivar Ringen

Mandag 21. januar mottok tidligere distriktsleder i Trygg Trafikk Kongens Fortjenstmedalje for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur. Tildelingen foregikk på Lillehammer Hotel.

– Ivar Ringen har vært en institusjon i Trygg Trafikk og har med sitt enorme engasjement og faglige dyktighet bidratt til å gi opplæring og informasjon om trafikksikkerhet til barnehager, skoler, bedrifter, kommuner og myndigheter i Oppland fylke sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen

Helhetlige tanker og genuint engasjement

Ringen har vært en markant skikkelse i trafikksikkerhetsarbeidet, idrettsmiljøet og i frivillig arbeid i nesten 5 ti-år. Arbeidet Ringen har nedlagt har satt dype spor både i Oppland og i landet for øvrig. Hans engasjement har vært genuint, og han har vært særlig opptatt av barn og unge. Oppvekstvilkår, folkehelse og medmennesklighet har vært viktige holdepunkter for Ivar. For ham henger dette også sammen med trafikksikkerhetsarbeidet. Vi er alle trafikanter fra vugge til grav. – Ivar Ringens innsats innen trafikksikkerhetsarbeid, hans frivillige innsats på mange områder og hans innsats innen norsk idrett lokalt, regionalt og nasjonalt har vært langt utover det vanlige. På bakgrunn av sin store samfunnsnyttige innsats i 50 år, sitt brennende engasjement og sitt omfattende frivillige engasjement og arbeid, er dette en utmerkelse han har vel fortjent, sier Johansen.

Bredde, inkludering og mestring

Fortjenstmedaljen ble formelt overrekt av tidligere ordøfrer i Lillehammer og nå fylkesmann i Oppland Sigurd Tremoen.

– Du har hele ditt voksne liv hatt et engasjement for barn og ungdom med fokus på bredde, inkludering og mestring. Din innsats innen trafikksikkerhetsarbeid, din frivillige innsats lokalt, regionalt og nasjonalt har ligget betydelig over det normale, og din livsinnsats kan stå som eksempel for andre. Den tidligere distriktslederen fra Fåberg mottok hedersbeviset etter søknad fra redaktør i Gudbrandsdalens Dagningen, Kristian Skullerud, tidligere ordfører i Lillehammer og tidligere fylkesordfører i Oppland, Knut Korsæth og direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.