Krever tryggere skolevei!

I dag startet tusenvis av barn på skolen. Mange av dem har en farlig skolevei og alt for mange foreldre kjører derfor barna helt til skoleporten. På Smestad skole i Oslo lanserte Trygg Trafikk og en rekke samarbeidspartnere aksjonen Hjertesone som skal sette trygg skolevei på dagsorden.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, rektor Lene Rønning-Arnesen og flere av elevene ved Smestad skole i Oslo samlet i gruppe for fotografering

– Vi ønsker oss tryggere skolevei! Elevene ved Smestad skole i Oslo var klare i sitt budskap til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han i morges tok turen innom skolen. Anledningen var lanseringen av prosjektet Hjertesone. Det handler om å skape bilfritt miljø rundt skolene og sikre at skoleveiene blir tryggest mulig for elevene. Trafikksikkerhet er noe av de viktigste jeg jobber med som samferdselsminister, og hver dag jobber jeg for å gjøre veiene våre bedre og tryggere, blant annet gjennom å bygge flere gang- og sykkelveier, fortalte ministeren barna. Rektor ved Smestad skole, Lene Rønning-Arnesen, er svært glad for prosjektet og forteller at ledelsen ved skolen og foreldre i flere år har arbeidet med de trafikale utfordringene rundt skolen. – Nå må vi gå fra ord til handling. Elevene våre burde ha tryggere områder rundt skolen, sier Rønning-Arnesen. Håper på bred oppslutning Initiativet Hjertesone er et samarbeid mellom Trygg Trafikk, Politiet, Helsedirektoratet, Syklistenes Landsforening, Statens vegvesen, FUG og Miljøagentene. – Mange foreldre synes det er utrygt å la barna gå eller sykle til skolen og velger derfor å kjøre barna helt til skoleporten. Paradoksalt nok kan dette skape både stress og farlige situasjoner. Barn trenger bevegelse, frisk luft og erfaringer som syklister og fotgjengere for å bli trygge trafikanter. Den treningen får de ikke i baksetet på en bil, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Kristin Eli Strømme. Ketil Solvik-Olsen støtter aksjonen og lover å ha fokus på arbeidet fremover. – Barn og unge er både dagens og framtidens trafikanter. De skal ferdes trygt både på vei til skole, barnehage og fritidsaktiviteter, som passasjerer, som syklister og som fotgjengere i trafikken. Når tusenvis av barn og unge nå er tilbake på skolen etter en lang sommerferie, må vi alle vise ekstra hensyn i trafikken. Spesielt må vi være oppmerksomme på førsteklassingene, som både er uerfarne i trafikken og kan være lite synlige, avslutter han .   Følg Hjertesone på FacebookInformasjonsskriv om Hjertesone