Kun 4 av 10 hardt skadde registreres i ulykkesstatistikken – hvor alvorlig er det?