Lær bort førstehjelp og trafikksikkerhet med Underveis

Trygg Trafikk gir lærere ressursene de trenger for å gi ungdom livsviktig kompetanse om trafikk og førstehjelp – samtidig som de når læreplanmål.

Tenåringer på vei ut i trafikken trenger kunnskap om sikring, førstehjelp og de prinsippene som gjelder i trafikken. Trygg Trafikk har derfor viet mye plass til nettopp disse temaene i den digitale læringsressursen «Underveis». Innholdet er laget for å engasjere ungdommene, samtidig som de oppnår kompetansen i flere læreplanmål på ungdomstrinnet.

– Det skjer stadig ulykker på norske veier. For å minimere alvorlighetsgraden er det viktig at alle trafikanter, både kjørende, gående og syklende, vet hva de må gjøre hvis ulykken er ute, forklarer Zoey Line Barstad, redaktør i Underveis.

I Underveis gir Trygg Trafikk unge trafikanter ressursene de trenger for å være trygge i trafikken, og hva man skal gjøre som førstemann på ulykkessteder. Les mer om Underveis her.

Sjekkliste som førstemann på ulykkessted

Det kan være skremmende å være den første som ankommer et ulykkessted. Derfor inneholder Underveis en sjekkliste og filmveiledninger på hva du skal gjøre.

 1. Få oversikt over situasjonen.
 2. Sikre skadestedet og ring 113. Ta på refleksvest, sett frem varseltrekant og slå på varselblinkere.
 3. Vær oppmerksom på trafikk, få skadede i sikkerhet om det er fare for brann/eksplosjon og be nysgjerrige personer holde seg unna.
 4. Gi livreddende førstehjelp:
  1. Se at alle puster – sørg for frie luftveier.
  2. Stans blødninger.
  3. Velg riktig leie.
  4. Start gjenoppliving ved behov og fortsett helt til kvalifisert personell kan ta over.

I kapittel tre i Underveis finner du filmer, instruksjoner og interaktive oppgaver slik at du kan lære livreddende førstehjelp. Det innebærer blant annet hvordan du legger noen i stabilt sideleie og prosedyren for hjerte- og lungeredning. – Det mange kanskje ikke vet, er at alle som er innblandet i – eller kommer over en trafikkulykke, skal bistå. Den som bevisst reiser fra et skadested uten å hjelpe, kan straffes med fengsel, forklarer Barstad.

Hvordan oppstår ulykker?

Trygg Trafikk har utviklet FROSK-prinsippet for å gjøre nye og erfarne trafikanter oppmerksomme på at de største farene i trafikken er knyttet til disse risikoene: F – Fart R – Rus O – Oppmerksomhet S – Sikring K – Kunnskap – Det er mange grunner til at det oppstår ulykker i trafikken. På vinteren er også dårlig sikt og manglende bruk av refleks store risikofaktorer, sier Barstad. Et eksempel fra virkeligheten som ungdommene kan lese om i Underveis er historien om Madelen (22). Hun hadde ikke på seg refleks, og ble påkjørt på vei til jobb i høy fart. Nå venter hun på flere operasjoner som følge av ulykken. – Ved å gi et ansikt til farene i trafikken, håper vi at vi kan få ungdommene til å reflektere over egne handlinger og hva de kan gjøre bedre, forteller Barstad. I tillegg til å gi ungdommer kunnskap om hva de må tenke på som myke trafikanter, gir Underveis en grundig innføring i hva som forventes av dem den dagen de setter seg bak rattet. Det inkluderer både artikler, filmer og interaktive oppgaver – blant annet finner du en kollisjonskalkulator, diverse quizer og flere konkurranser med gode premier. Oppgavene har forskjellig vanskelighetsgrad, og passer dermed ulike kunnskapsnivåer. – Vi ønsker å gi alle som bruker Underveis utfordringer og mestringsfølelse, forklarer Barstad.

Unngå ulykker med kunnskap

Mange ulykker kunne vært unngått om flere hadde vært bevisst FROSK-prinsippet. – At ungdommen – fremtidens trafikanter – tilegner seg denne kunnskapen er viktig for at vi skal nå nullvisjonen – ingen hardt skadde eller drepte i trafikken, avslutter Barstad. Underveis er gratis å bruke, og du finner det her. Vil du lese mer om hvordan du kan bruke Underveis i undervisning? Da burde du lese disse artiklene:

Underveis er finansiert av Finans Norge gjennom disse selskapene: StorebrandJernbanepersonaletCodanProtectorKLPFrendeLandkredittInsr og WaterCircles.