Les den Nasjonale Tiltaksplanen

I dag har alle aktørene Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, landets fylker og sju storbyområder overlevert Nasjonal Tiltaksplan til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Her finner du alle de 136 målrettede tiltakene som skal bidra til økt trafikksikkerhet de neste fire årene.

Dette er femte gang det utarbeides en fireårig plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. I tiltaksplanen for 2018-2021 er det totalt 136 ulike tiltak som vil bli fulgt opp gjennom planperioden og bak disse står en lang rekke ulike aktører. De mest sentrale er Statens vegvesen, Trygg Trafikk, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene og syv storbykommuner. I tillegg har blant andre Arbeidstilsynet, Kriminalomsorgen og en rekke ulike interesseorganisasjoner forpliktet seg til gjennomføre tiltak.