– Man blir ydmyk i møte med utfordringene andre nasjoner har

Madrid, Spania: Den store felleseuropeiske konferansen om trafikkopplæring ønskes varmt velkommen av Trygg Trafikks representant på stedet: – Det ligger så mye potensial for trafikksikkerheten på kontinentet i denne typen samarbeid og kunnskapsoverføring mellom oss europeere, mener seniorrådgiver Bård Morten Johansen.

Konferansen European Traffic Education Seminar, igangsatt av et ekspertpanel tilhørende European Transport Safety Council (bedre kjent som ETSC), tok for seg det aller siste fra hvordan trafikkopplæring foregår på skoler i deltakerlandene. Vår mann i den spanske hovedstaden presenterte sine funn fra Trygg Trafikks nasjonale forskningsprosjekt «Barn, oppmerksomhet og sykling», utført i samarbeid med SINTEF og Nord Universitet. Resultatene fra prosjektet kombinert med kunnskap om hjernens utvikling blir nå brukt til å lage et undervisningsopplegg innenfor oppmerksomhetstrening. Dette ble møtt med varm mottagelse fra europeiske fagkollegaer.

Samarbeid om trafikksikkerhet gir merverdi

Bård Morten Johansen mener denne formen for kunnskapsutveksling er gull verdt på trafikksikkerhetsfeltet – spesielt i lys av store forskjeller mellom de samarbeidende nasjonene når det gjelder tapstall i trafikken: – Det er fantastisk. Her møter du svært engasjerte og svært kunnskapsrike folk fra andre nasjoner. Alle har sine respektive og svært gode nettverk. Det er masse utviklingspotensial for både Trygg Trafikk og trafikksikkerhetsarbeidet generelt i Norge ved å delta på slike arenaer – og for jobben som skal gjøres i verdensdelen i fellesskap, sa han i kjølvannet av presentasjonen.

Store forskjeller, fortsatt sterke utfordringer

Samtidig ble kontrastene i hvilken utfordring de ulike landene har på feltet svært tankevekkende for den erfarne seniorrådgiveren:

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen

– Man blir ydmyk i møte med hvor små vi er på mange måter i Norge; vi er få som jobber med trafikksikkerhet der hjemme og vi har lave tapstall. Mange der ute har vesentlig større utfordringer. I Norge bygger vi trafikkompetanse frem mot voksen alder – mange land jobber fortsatt hardt med å redusere antall drepte barn i trafikken. Situasjonen i mange land kan sammenlignes med hvordan det var i Norge på 70-tallet, fortalte han videre.

Europeiske trafikksikkerhetsmiljøer ser til Norge

Nettopp de lave tapstallene i trafikken og måten de har blitt redusert var også gjenstand for en god del oppmerksomhet på konferansen, forteller Trygg Trafikk-rådgiveren: – Eksempelvis er trafikkopplæring av barn og unge i Europa ikke særlig ensartet; det er mange forskjellige systemer og ulike prosesser på temaet. De fleste har utfordringer med å få satt opplæringen i system knyttet til skoleverket. Selv om svært mange er opptatt av lærerens rolle og hvor viktig den er i dette arbeidet, møter de på hindre. På det punktet har Trygg Trafikk og norske trafikksikkerhetsaktører mye å lære bort, kommenterer Johansen. Gledelig nok var interessen stor for måten jobben gjøres her på berget:

– Det er ganske enkelt mange som gir uttrykk for at man ser til Norge. Det er forståelse for at vi har gjort en del ting riktig. Vi har færrest drepte og hardt skadde per capita. Jeg opplever at det finnes stor velvilje og lyst til å lære om hvordan vi løser og jobber med trafikksikkerhet hjemme. Det er veldig hyggelig i møte med vedvarende utfordringer i sikkerheten på europeiske veier.