Mangler oversikt over antall skadde

Vi arrangerte i morges frokostmøte med traumeregistreringer som tema. Norge ligger i verdenstoppen i trafikksikkerhet, men likevel skades mange tusen hvert år. For å få kunnskap om hvorfor skadene skjer, omfanget og ikke minst hvordan man kan forebygge skader er det helt avgjørende å registrere skadene. Men dette arbeidet er både utfordrende og vanskelig å kartlegge. Hvordan jobber de ulike organisasjonene med dette og hvordan kan vi bedre få oversikt?

Dette var på agendaen i Trygg Trafikks lokaler i morges. Blant deltakerne var eksperter fra helsevesenet, representanter fra Statens vegesen og ulike interesseorganisasjoner.

Skadeomfanget av ulykker i vegtrafikken er komplekst, og Ida Svege fra Traumeregisteret ga oss en fin innføring i hvordan dette fungerer idag. Guro Ranes fra Statens vegvesen og Johan Lund med Helsedirektoratet i ryggen holdt fine, korte innlegg der de reflekterte rundt bedre samkjøring av ulykkesstatistikken i Norge.