Mest mulig trafikksikker veg for pengene

Trygg Trafikk er positiv til at regjeringen åpner opp for økt bruk av 2/3 felts veg samt firefelts motorveg med 90 og 100 km/t. Det betyr at vi kan bygge mer trafikksikker veg for pengene. Samtidig skulle vi gjerne sett at regjeringen benyttet sjansen til å skrote “smal” firefelts veg.

Ifølge NRK endrer regjeringen den såkalte Vegnormalen.Dette gjør den for å spare miljøet og for å få mer veg for pengene. Endringene vil resultere i økt bruk av 2/3 felts veg og firefelts motorveger med 90 og 100 km/t. 

– Trygg Trafikk er glad for at det åpnes opp for mer bruk av 2/3 felts veger. En 2/3 felts veg er en svært sikker veg som bygges med midtdeler, noe som hindrer møteulykker. Dette er en langt billigere løsning enn en firefelts motorveg og gir dermed mer trafikksikker veg for pengene, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk.  

Endringen i Vegnormalen gir økt mulighet til å oppgradere ulykkesbelasta strekninger og bygge nye veger.  Det åpnes også opp for at firefelts motorveger kan bygges med fartsgrense 90 og 100 km/t. Tidligere har det kun vært mulig å planlegge for 110 km/t på firefelts motorveger.  Dette er et godt grep som gir bedre sikkerhet og mindre inngrep i naturen, sier Loftsgarden. 

Fjerner ikke “smal” firefelts veg 

Regjeringen endrer imidlertid ikke muligheten til å bygge “smal” firefelts veg med 110 km/t. – Vi hadde ønsket at regjeringen hadde benyttet anledningen til å fjerne denne løsningen. Forskning viser at redusert vegskulder øker risikoen for alvorlige ulykker og fører til redusert trafikksikkerhet, sier Loftsgarden. Når trafikken er så stor at det er behov for firefelts motorveg, bør den bygges med full veg- og skulderbredde. Det gir plass for kjøretøy som av ulike grunner må stoppe, og større mulighet for at føreren kan gjøre unnamanøver ved en hendelse.