Millioner av barn gikk glipp av trafikksikkerhetsopplæring under Covid-19-nedstengning

Barn over hele Europa gikk glipp av både opplæring i trafikksikkerhet og øvelser for å sykle og gå trygt som følge av Covid-19 og skolestengninger. Dette kan vi lese i en ny rapport fra European Transport Safety Council (ETSC), Flemish Foundation for Traffic Knowledge (VSV) og Fundación MAPFRE. Imidlertid har flere utdanningseksperter funnet ut at…

Rapporten ble publisert på UNESCOs tredje Internasjonale dag for utdanning 24. Januar. Temaet for årets begivenhet er ‘Gjenopprette og revitalisere utdanning for COVID-19-generasjonen’. Da skolene gikk over til hjemmeundervisning, fikk kjernefagene størst fokus i undervisningen i flere land. Dette resulterte i at færre barn fikk utdanning i trafikksikkerhet og mobilitet i 2020 sammenlignet med tidligere år. I denne spesielle situasjonen ble undervisningsmateriell om trafikksikkerhet og mobilitet i økende grad digitalisert, og materiellet ble aktivt promotert til skoler, lærere og foreldre. Flere land og organisasjoner etablerte digitale plattformer der utdanningsmaterialet ble samlet inn og presentert. I noen land ble utdanning i trafikksikkerhet for lærere kun gjennomført digitalt. Når det gjelder framtidens trafikksikkerhetsutdanning, mente et flertall av ekspertene i rapporten at digitaliseringen av undervisningen vil fortsette. Men noen deler av trafikksikkerhetsopplæringen kan ikke leveres digitalt, for eksempel sykkeltrening. Noen eksperter advarte om at fjernlæring ikke bør erstatte ansikt til ansikt-undervisningEnsidig bruk av digitalt materiell og fjernundervisning kan gi utfordringer med å opprettholde engasjementet blant elevene.  Ekspertene forventer også at opplæring i trafikksikkerhet vil utvikle seg til å gjenspeile endringer i mobilitet som har akselerert på grunn av pandemien, for eksempel det at flere foretrekker å gå og sykle til skolen. Rapporten ble produsert ved hjelp av eksperter i veitrafikkutdanning i 11 europeiske land: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Hellas, Nederland, Norge, Portugal, Skottland (Storbritannia) og Spania. Rapporten kan lastes ned fra www.etsc.eu/LEARNFlash1  Les den originale pressmeldingen.  Rapporten er publisert som en del av LÆR! (Leveraging Education to Advance Road safety Now) -prosjektet, av European Transport Safety Council (ETSC), Flemish Foundation for Traffic Knowledge (VSV) og Fundación MAPFRE, og har som mål å forbedre kvaliteten på utdanning i trafikksikkerhet og mobilitet i hele Europa. Mer informasjon om prosjektet er tilgjengelig på: www.trafficsafetyeducation.eu