Millioner av barn gikk glipp av trafikksikkerhetsopplæring under Covid-19-nedstengning