Minnemarkeringer landet rundt 2020

Arrangementene får mye oppmerksomhet og bidrar til å sette søkelyset på det viktige arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Dette er et samarbeidstiltak mellom ulike aktører i trafikksikkerhetsarbeidet i fylkene.

Ta kontakt med Trygg Trafikk i ditt fylke dersom du vil vite mer om markeringen der du bor.

 

Fylke Sted Dato Klokkeslett
Buskerud Tranby, Lier 12. januar 2020 Kl. 16 00
Hordaland Bergen 20. februar 2020 Kl. 17 00
Innlandet Ringsaker. Mjøsbrua 9. januar 2020 Kl. 18 00
Nordland Bodø 22. januar 2020 Kl. 18 00
Rogaland Egersund, Bryne, Stavanger, Haugesund 9. januar 2020 Kl. 15 00
Trøndelag Statens vegvesen kontrollstasjon på Verdal 23. januar 2020 Kl. 17 00
Vest-Agder og Aust-Agder Scandic Sørlandet 9. januar 2020 Kl. 15 00
Vestfold Skjee kirke. Borgekrysset og Skjeestua 5. januar 2020 Kl. 17 00