Minnemarkeringer landet rundt 2022

Hvert år skades og omkommer mennesker i trafikken i Norge. Minnemarkeringene blir gjennomført for å minnes de som har omkommet, og de skal være en støtte for pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell som til daglig arbeider med trafikkulykker.

Arrangementene får mye oppmerksomhet og bidrar til å sette søkelyset på det viktige arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Dette er et samarbeidstiltak mellom ulike aktører i trafikksikkerhetsarbeidet i fylkene. På grunn av Covid-19 kan arrangementene bli avlyst på kort varsel eller det kan gjøre som til digitale arrangement. Ta kontakt med Trygg Trafikk i ditt fylke dersom du vil vite mer om markeringen der du bor. Fylke: Dato: Status Sted TidspunktAgder 11.jan Utsettes til 15.mars. Sørlandsparken i Kristiansand Kl. 15 00 Innlandet 13. januar Utsettes til  21. mars Nord-Odal Kl. 17 00 Rogaland 6. januar  Kun lysmarkering. Avlyst: Minnegudstjeneste og fakkeltog Lysmarkering ved E-39, Stavanger Kl. 15 00 Trøndelag  20. januar  Alternativ markering Langs E6 Kl. 17 00 Vestfold og Telemark 9.januar Slik det ser ut nå så blir dette et lukket arrangement. Vi tenner alle faklene nede på E18 som planlagt, men resten av arrangem. legges til Tønsberg Domkirke Stokke i Sandefjord kommune. E-18 ved Skjee. Tønsberg Domkirke Kl. 17 00 Vestland Iøpet av februar Interaktiv/digital gjennomføring av markering (Bergen)  Kl. 17 00 Viken 16.januar Avlyst Bragernes – Drammen Kl. 16 00 

Nordland markerte sin minnemarkering i forbindelse med FNs minnedag for trafikkofre den 20. november 2021. Den ble markert i Bodø og flere av kommunene. Disse har ikke markering: 

  • Oslo
  • Møre og Romsdal
  • Finnmark og Troms