Minnemarkeringer

Rundt 900 blir drept eller hardt skadd på norske veier hvert år. Det sitter mange familier, venner og lokalsamfunn igjen i sorg etter dødsfall i trafikken.

Blant samarbeidspartnerne er Fylkenes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, NAF, kirken, brannvesenet og politiet.

Minnemarkeringene har ulik utforming fra fylke til fylke. Målet er å nå ut til flest mulig og skape et rom for sorg i ulike kontekster. De fleste stedene er det fakkeltog, taler og bevertning, og noen steder er det også samling i rådhus eller i kirken.