Minnes de døde på Hedmarks veier

I fjor omkom 10 personer på veiene i Hedmark fylke. Onsdag 7. januar var det tid for å markere ulykkene og minnes de døde.

I et drivende snøvær ble det tent lys denne onsdagskvelden på Rena. På en gangbro over riksvei 3 samlet folk seg og lyttet til flere appeller, blant annet fra fylkesordfører Dag Rønning. – Vi skal minnes dem som ble rammet i fjor og vi skal minne oss selv på det ansvaret vi alle har i trafikken, sa Rønning.

Fakler langs veien

Taler, dikt og musikk overdøvet suset fra den saktegående trafikken på riksveien nedenfor. Gangbroa ble opplyst av de mange faklene folk bar med seg. Langs riksveien sto en lang rekke lys, til ettertanke for passerende bilister. Blant de frammøtte var pårørende, ansatte i redningsetatene, Statens vegvesen, Forsvaret, Trygg Trafikk og flere organisasjoner. – Dette gir oss stor motivasjon til å jobbe videre med trafikksikkerhet. Det er viktig å få møtt og snakket med de pårørende. Det blir også en viktig møteplass for oss som jobber med trafikksikkerhet, sier distriktsleder Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk Hedmark.