Myndighetene har plikt til å beskytte liv og helse i trafikken