Nå kan kommuner søke statlig tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljø