Nettverk og erfaringsutveksling i valgfaget Trafikk

Mari Fedje Aamodt jobber ved Tyristrand ungdomsskole på Ringerike. Der får elevene tilbud om valgfaget Trafikk både på 9. og 10. trinn. Vi tok en prat med Mari for å høre litt om hvorfor hun valgte faget og hvordan hun og andre lærere utveksler erfaringer.

Hvordan fikk du vite om muligheten til å undervise i valgfaget Trafikk? 

Det var litt tilfeldig. Da valgfagene kom tilbake i skolen og jeg skulle velge, syntes jeg Trafikk hørtes veldig interessant ut. En bekjent av meg i Trygg Trafikk tipset meg om å ta videreutdanning som gir kompetanse til å undervise i trafikalt grunnkurs. Jeg fikk støtte av skoleledelsen og slo til på muligheten. Gulroten med at elevene kan ta det trafikale grunnkurset gjør valgfaget populært. 

Er dere flere som underviser i Trafikk ved skolen? 

Ja, vi er to, så det er fint å kunne samarbeide om undervisningsopplegget.  

Kan du gi et eksempel på hvordan dere legger opp undervisningen? 

Vi starter gjerne skoleåret med grunnleggende trafikkregler. Elevene får sykle to og to i bredden på en lokal vei som har en fartsgrense på 40 km/t. Som syklister må de følge reglene som kjørende. De får erfare hvor viktig det er at biler som skal forbi, legger seg ordentlig godt ut for ikke å komme for nær. De lærer videre om at syklister og bilister har like rettigheter til veien, men de har også samme plikter og må ta hensyn til hverandre. 

Inviterer dere eksterne aktører til timene? 

Vi har hatt besøk av Statens vegvesen som snakket om øvelseskjøring, og av NAF fikk vi låne promillebriller. Jeg kunne tenkt meg å få flere på besøk, det gjør noe med læringen og er veldig populært blant elevene. 

Har du deltatt på Trygg Trafikks nettverksmøter for lærere? 

Jeg har deltatt på de fleste, og det har vært både nyttig og inspirerende. Det er fint å bli oppdatert på regler og nytt materiell. Dessuten er folk rause og deler gjerne av sine erfaringer. Har jeg spørsmål utenom møtene, får jeg raskt svar. 

Er det noe du savner ved disse møtene? 

Tja, det måtte være å friske opp enkelte temaer, som førstehjelp. Det hadde også vært fint å få tips om hvem man kan kontakte for å få inn eksterne bidragsytere i timen. Elevene jobber godt i rollespill, men det er noe eget når f.eks. Statens vegvesen, Røde Kors eller brannvesenet kan stille med ordentlige rekvisitter som bilvrak, i stedet for at vi illustrerer kjøretøy med pulter og stoler. «Førstemann på skadestedet» vil bli mer realistisk. Mari er også med i en Facebook-gruppe som heter Gruppe for lærere i valgfaget trafikk. Der deler hun tips og råd og får mye tilbake fra andre lærere. Folk er rause og deler villig vekk, så det fungerer bra.

Deler dere erfaringer om trafikk med andre på skolen? 

Ja, hver høst besøker elevene fra valgfaget Trafikk alle trinn fra 1. til 10. for å snakke om hvor viktig det er med refleks. Det er alltid stas. Vi har også arrangert kurs om øvelseskjøring for foreldre om kvelden, det var veldig populært. 

Hvis du skulle anbefalt valgfaget Trafikk til andre lærere, hva er det første som faller deg inn? 

Trafikk angår oss alle, så det er en takknemlig jobb å få ungdommene engasjert. Vi jobber mye med å skape gode holdninger. Det er et viktig fag, avslutter Mari. Tusen takk til lærer Mari Fedje Aamodt – en flott ambassadør for trafikksikkerhet blant ungdom. Her kan du lese mer om temaene vi tar opp i våre nettverksmøter. Høsten 2022 blir det endelig fysiske samlinger igjen – fylkesvis som før. Du kan allerede nå melde deg på på siden vår for kurs og aktiviteter.