Nettverkssamling for lærere: rene kinderegget!

Trygg Trafikk arrangerer nettverksmøter for lærere som underviser i valgfaget trafikk. Hensikten med disse møtene er todelt. Erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom lærere som underviser i faget er den ene delen og faglig påfyll den andre.

– Nettverksmøter er rene kinderegget: sosialt, lærerikt og veldig nyttig! sier Torunn Mevik, spesialrådgiver i Trygg Trafikk og kursansvarlig for nettverkssamlinger i regi av Trygg Trafikk.  

Førti lærere i valgfaget trafikk deltok på nettverkssamling 28.–29. september på Leangkollen i Asker. Trygg Trafikk Viken, Trygg Trafikk Vestfold og Telemark og Trygg Trafikk Oslo var vertskap for samlingen. Lærerne som deltok, var hovedsakelig fra disse fylkene. 

En sosial møteplass for lærere av et «ensomt» fag 

Nettverkssamlinger er en sosial møteplass hvor lærere som underviser i et kanskje «ensomt» fag, kan utveksle erfaringer, frustrasjoner og gleder med hverandre. Vi omtaler faget som ensomt, fordi det ofte er én lærer på hver skole som underviser i valgfaget trafikk.  Agendaen for møtene i år:

  • førstemann til skadestedet 
  • tips og råd om bruk av læringsressurser 
  • spørsmål og svar om regelverket 
  • annet lærere har behov for å snakke om 

Det settes av tid til å dele erfaringer. Førstehjelp er ett av årets hovedtemaer. Lærerne får ny kunnskap, og de får frisket opp det de kan fra før.   – Kunnskap om førstehjelp er ferskvare! Selv om du har vært på kurs, lønner det seg å friske opp det man kan fra før. Da er du skikkelig rusta når ulykken først er ute, sier Nina Gjervik, regionleder i Trygg Trafikk Viken som var med å arrangere denne nettverkssamlingen.  

Å dele erfaringer er vinn-vinn for både lærere og elever 

Når vi utveksler erfaringer, deler lærerne fra eget undervisningsopplegg. Vi diskuterer hvordan elevene vurderes og hvordan de organiserer faget.  – Når lærere deler erfaringer på denne måten, blir det ofte en vinn-vinn-effekt for både lærere og elever. Dette er et fag som kan organiseres på veldig mange måter, og det finnes ikke to streker under svaret på hva som er best. Så når vi skaper en sånn arena for deling, håper og tror vi at lærerne blir inspirert og engasjert – og går tilbake til undervisningen med nye måter å undervise i faget på, sier Mevik.  Etterutdanning er også en naturlig del av disse diskusjonene, og generelt har samlingene en åpen tone som gjør at kursdeltagerne får pratet bredt om undervisning og valgfaget trafikk.