Norge er fortsatt det mest trafikksikre landet i Europa

European Transport Safety Council (ETSC), en anerkjent organisasjon dedikert til å forbedre trafikksikkerheten i Europa, har presentert den årlige rapporten om trafikksikkerhetsindeks (PIN). Norge kåres igjen til det mest trafikksikre landet i Europa, tett fulgt av Sverige.

PIN-rapporten gir en oversikt over trafikksikkerhet i europeiske land. Polen vant PIN-prisen for den største reduksjonen i antall drepte og hardt skadd. Basert på en grundig analyse av data samlet inn fra ulike kilder som nasjonale statistikker og forskningsstudier. Den vurderer land basert på viktige indikatorer som dødelighetsrate i trafikken, bruk av setebelte og hjelm, håndheving av vegtrafikkloven og strategier for trafikksikkerhet.

Norge utmerker seg

I Norge har vi ifølge rapporten den laveste dødelighetsraten i trafikken med 21 dødsfall per million innbyggere. EU-gjennomsnittet er 46 dødsfall per million innbyggere. – Det er hyggelig at Norge topper denne listen for syvende år på rad. Det viser at kunnskapsbasert og målrettet arbeid over tid gir gode resultater. Samtidig er det ingen grunn til å hvile på lauvbærene. Alt i alt var 2022 et tilbakeslag for trafikksikkerheten i Norge, med en betydelig økning i antallet drepte og hardt skadde sammenlignet med 2021. Vi er nå betydelig bak der vi bør være hvis vi skal klare å nå det nasjonale målet om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, sier myndighetskontakt i Trygg Trafikk Miriam Kvanvik. ETSC fremhever følgende forklaringer på hvorfor Norge fortsatt er Europas mest trafikksikre land:

  • Streng håndheving av trafikkregler
  • Det er lagt vekt på å utvikle infrastruktur
  • Omfattende strategi for trafikksikkerhet
  • Høy bevissthet og opplæring

Norge har et håndhevingssystem som omfatter fartsgrenser, bruk av setebelte, bruk av kjørelys og særdeles lav toleranse for alkohol og rusmidler. Dette har bidratt til å opprettholde disiplin og ansvarlig atferd blant sjåfører. Norge har investert betydelig i veiinfrastruktur for å øke trafikksikkerheten. Veier er bygget med høy standard: bredere veibaner, tydelig skilting, atskillelse av kjørefelt og sikre overganger for fotgjengere og syklister. Norge har iverksatt en helhetlig tilnærming til trafikksikkerhet med langsiktige strategier som setter søkelys på forebygging, overvåking, opplæring og samarbeid mellom relevante aktører. Disse strategiene har vært avgjørende for å opprettholde en kontinuerlig nedgang i trafikkulykker og skader. Norske myndigheter og organisasjoner har aktivt samarbeidet om å øke bevisstheten når det gjelder trafikksikkerhet gjennom informasjonskampanjer og opplæringstiltak.

Polen hadde størst reduksjon i antall trafikkdrepte

Polen ble for første gang tildelt  PIN-prisen for den største reduksjonen i antall trafikkdrepte.  Polen har i løpet av de siste ti årene nesten halvert antallet trafikkdrepte, mens gjennomsnittet i Europe ligger på 22 prosent reduksjon. Polens gode resultater knyttes til bl.a. streng håndheving av trafikkregler, forbedret infrastruktur og økt bevissthet og opplæring. Her kan du lese hele rapporten.