Norge – et foregangsland i trafikksikkerhet

Det var spørsmålet Europe ville ha svar på, da European Transport Safety Council (ETSC) presenterte sin årlige Safety Performance Index-rapport (PIN 2018) i Brussel tirsdag.

Ingen «quick fix»

Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde ingen «quick-fix» å komme med. Derimot fremhevet han at vi har jobbet målrettet og systematisk med trafikksikkerhet gjennom flere tiår. Mange aktører, både offentlige, frivillige og private har bidratt og samarbeidet. Det er summen av dette kontinuerlige arbeidet som gir resultater, og som må fortsette med uforminsket styrke. For også i Norge er det langt til nullvisjonen.

25 000 mistet livet

I 2017 mistet 106 personer livet på norske veier. Norge er dermed det første landet som er nede i 20 omkomne pr. millioner innbyggere. Statistikken for Europe som helhet er langt mer dyster.

Reduksjonen i antall trafikkdrepte har stagnert de siste fire årene. I 2017 mistet mer enn 25 000 mennesker livet på europeiske veier. Det tilsvarer 500 personer hver uke, like mange som i to fullstappede passasjerfly!

ETSC etterlyser politisk vilje til reguleringer og investeringer i infrastruktur som kan få utviklingen på rett vei igjen.

[På bildet øverst ser du Knut Olav Nestås Røssland, distriktsleder i Trygg Trafikk Hordaland, Guro Ranes fra Statens vegvesen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Elisabeth Kristoffersen frå MA og Miriam Kvanvik fra Trygg Trafikk.]

 

“Two passenger planes crash, killing everyone on board…” – This is how many people die on EU roads every week