Norge med færrest antall omkomne i trafikken

Norge er det tryggeste landet i Europa når det kommer til trafikksikkerhet. I 2020 omkom det 17 mennesker per million innbyggere her i landet, mens gjennomsnittet i Europa var på 42.

– Selv om vi igjen er «best i klassen» når det gjelder antall omkomne i trafikken, er vi langt fra de målene vi har satt oss for nedgangen i antall hardt skadde og omkomne.  så. 17 omkomne per million innbyggere høres kanskje ut som et lite tall, men det er snakk om 93 mennesker som omkom i trafikken i fjor. Det er 93 for mange, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen.

Hadde mål om å halvere antall omkomne i perioden 2010-2020

På European Transport Safety Council (ETSC) sin Road Safety Performance Index konferanse ble tallene for 2020 i Europa presentert. Det har vært et mål i EU om å halvere antall drepte i trafikken i perioden 2010-2020. Samlet sett har nedgangen i trafikkdrepte vært 37 %. Hellas er det eneste EU-landet som har nådd målet, med en nedgang på 54 %. Norge har i samme periode hatt en nedgang på 55 % og er det landet i Europa med størst nedgang i antall drepte.

Pandemien har hatt en positiv påvirkning

Sammenliknet med tidligere år viser ulykkestallene at pandemien har hatt en positiv påvirkning på trafikkulykkene i Europa. Antall drepte hadde en nedgang på 17 % fra 2019 til 2020, mens nedgangen kun var på 6 % i perioden 2013-2019. En rapport fra ETSC viser at det i april 2020 var en nedgang i antall drepte på rundt 40 %, sammenliknet med samme periode de tre foregående årene. Dette var den perioden i 2020 der mange av de europeiske landene var i lock down. ETSC frykter at antallet drepte igjen vil øke når pandemien er over.

Nye mål for 2020-2030

I den nye perioden, 2020 til 2030, inkluderes også hardt skadde som et måleparameter. Målet er å halvere antall drepte og hardt skadde frem til 2030. ETSC uttaler i sin rapport at det krever både politisk vilje og strakstiltak hvis EU skal nå de nye målene. Fokuset på hardt skadde i Norge har vært økende i noen år allerede. I 2020 ble 627 mennesker hardt skadd i trafikken, som er en nedgang på 12 % siden 2010. – Selv om vi har hatt en stor nedgang i antall drepte de siste ti årene er nedgangen ikke like bra for hardt skadde. Dessverre så vi også en økning i antall hardt skadde i Norge, fra 565 i 2019 til 627 i 2020. Det er fortsatt en lang vei å gå før vi når visjonen om null drepte og hardt skadde på norske veier, sier Steen.