Norges eldste by godkjent som trafikksikker kommune

Torsdag mottok Tønsberg og Re kommune i Vestfold beviset for at de har blitt trafikksikre kommuner. Dagen ble feiret med ordførere, rådmenn og kommunaldirektører i de respektive kommunene.

De to Vestfold-kommunene blir nå nummer 97 i rekken av godkjente kommuner i Norge i regi av Trygg Trafikk. – Dette arbeidet i forkant av godkjennelsen har hatt stor betydning for oss. Det er snakk om konkrete og praktiske tiltak rettet mot skole, barnehage og resten av de kommunale sektorene, og det har vært veldig viktig for oss, sier mangeårig ordfører i Re kommune, Thorvald Hillestad.

To kommuner blir til en

Re kommune blir en del av Tønsberg kommune fra 1.1. 2020 og derfor ble godkjenningen av de to kommunene gjennomført i felleskap. –  Selv om vi nå er godkjent som trafikksikker kommune så er ikke dette en markering for slutten av arbeidet, men starten mot at vi skal forbedre oss enda mer i tiden framover, sier ordfører i Tønsberg kommune, Petter Berg.Godkjenningen er et bevis på at kommunene har jobbet systematisk med trafikksikkerhetsarbeidet og påvirker alle ledd i kommunens aktiviteter. Ikke minst er det en bevisstgjøring som arbeidsgiver og ansatt. – Vi jobber mot at Vestfold skal bli landets andre trafikksikre fylkeskommune. Hvorfor skal vi utfordre kommunene våre når vi selv ikke har blitt godkjent som trafikksikker fylkeskommune, sier leder av hovedutvalg samferdsel og areal i Vestfold, Hans Hilding Hønsvall.

Trafikanten er viktigst

Kyst- og middelalderbyen Tønsberg har jobbet med prosjektet helt siden 2015 –  Vi har hatt fokus på trafikksikkerhet i mange år på teknisk infrastruktur, i barnehager og skoler, så derfor var det naturlig for oss å jobbe for å få dette satt i system og bli en del av ordningen rundt trafikksikker kommune, sier rådmann i Tønsberg kommune, Geir Martin Viksand. På hvilke tiltak som rådmannen mener er avgjørende for det framtidige forebyggende arbeidet er han tydelig. – Det holdningsskapende arbeidet er et av de viktigste tiltakene vi skal jobbe med. Vi kan påvirke folks holdninger til å tenke trafikksikkerhet når de kjører, går eller sykler, avslutter Viksand.

Snart nummer 100 i boks

Prosjektet som ble etablert av Trygg Trafikk for at kommune-Norge reduserer risiko for ulykker blant sine ansatte og innbyggere har som mål å nå 125 godkjente kommuner innen 2020.

–  Godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Nå nærmer vi oss 100 godkjente kommuner og det er gledelig å se at kommunene tar dette ansvaret på alvor. Jeg opplever et genuint engasjement rundt om i landet for å styrke arbeidet med trafikksikkerheten til det beste for både ansatte og innbyggerne, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Harald Heieraas.