Ny europeisk rapport: Trafikksikkerhetspolitikken må tilpasses en aldrende befolkning