Ny regionleder for Trygg Trafikk Troms og Finnmark

Helga Anette Melhus er ny regionleder i Trygg Trafikk for Troms og Finnmark med hovedkontor i Tromsø.

Melhus kommer opprinnelig fra Bardu, men har bodd i Tromsø hele sitt voksne liv. Med lang bakgrunn fra folkehelsearbeid i Troms og Finnmark fylkeskommune, skal hun nå bidra i trafikksikkerhetsarbeidet i tett samarbeid med seniorrådgiver Knut Larsen, som har sitt hovedkontor i Vadsø. – Jeg ser fram til å samarbeide med andre organisasjoner, kommuner og øvrige samarbeidspartnere i Troms og Finnmark. Jeg er opptatt av å forebygge skader og ulykker, og det er viktig at alle skal være best mulig rustet i møte med hverdagstrafikken. Trygg Trafikk vil være en viktig bidragsyter til det gjennom å gi opplæring og informasjon. Arbeidet med et mer trafikksikkert samfunn krever systematisk arbeid i alle sektorer. Jeg vil jobbe for å påvirke beslutningstakere til å sette trafikksikkerhet på dagsorden og at sektorene tar i bruk relevante virkemidler. Den nasjonale visjonen om null antall drepte og hardt skadde i trafikken ligger i bunn, og målet er å oppnå et mer trafikksikkert fylke, sier Helga Anette Melhus.  

Satser på de yngste 

Som småbarnsmor har Melhus et spesielt fokus mot trygghet for de minste trafikantene. 

– Personlig engasjerer jeg meg spesielt for trygge veier for skole- og barnehagebarna i fylket vårt, noe som Trygg Trafikk har et særlig ansvar forTrafikksikkerhetsarbeid kommer ikke til å gå av moten, snarere tvert imot. Det er mer trafikk enn før og trafikkbildet er mer komplisert, det er befolkningsvekst i byer og vi har mange distriktsskoler med utfordrende skolevei i vårt langstrakte fylke, avslutter Melhus. 

Elsa Klemetsen går av med pensjon 

Melhus har lang erfaring fra folkehelsearbeid, offentlig forvaltning og politisk arbeid før hun nå blir den første regionlederen i Troms og Finnmark etter fylkessammenslåingen. Samtidig går tidligere distriktsleder for Troms, Elsa Klemetsen, av med pensjon etter snart 30 år i Trygg Trafikk Troms. – Vi vil takke Elsa Klemetsen for hennes solide og dedikerte innsats for trafikksikkerheten i Troms og ønsker henne lykke til som pensjonist. Elsa blir med oss frem til nyttår i en støttende rolle og sikrer gjennom dette en god overgang. Samtidig er vi veldig glade for at Helga Anette har takket ja til å bli ny regionleder for vårt nordligste fylke. Vi tror at hun, med hennes varierte og spennende bakgrunn, kan bli en viktig stemme for trafikksikkerheten i nord i lang tid framover, sier direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen.