Nytt ekspertpanel skal løfte sikkerheten på europeiske veier

Ekspertpanelet, treffende døpt LEARN! (Leveraging education to advance road safety now) har fått et omfattende arbeid i fanget. Ikke bare skal ekspertene i panelet kartlegge full status på trafikkopplæring i europeiske skoleverk, skape møteplasser for trafikksikkerhetskrefter og bygge opp en felles nettportal for overføring av erfaring om kompetanse. I tillegg skal de utvikle en fullverdig manual for planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringsprosjekter.

– Tenk på denne manualen som en slags gullstandard for denne typen aktivitet i Europa. Det handler i sum om samhandling og samkjøring til felles nytte og verdi. I alt dette arbeidet vil vi også gjøre oss noen felles erfaringer og skape et felles begrepsapparat som bonuseffekt, forklarer Kristin Eli.

Til daglig er hun seniorrådgiver i Trygg Trafikk og i tillegg forfatter av fagbøker og lærerplaner i mer enn 30 år.

Finner effektiv nytteverdi gjennom felles erfaringer

Samtidig vedgår hun at det finnes grenser for hvor mye ekspertene fra totalt 10 forskjellige nasjoner kan og skal oppnå:

–  Skolesystemet kan vi ikke standardisere i seg selv. Poenget her er ikke å finne en slags perfekt ISO-standard for trafikkopplæring i Europa. Snarere er hensikten å finne de mest effektive tiltakene i fellesskap. Man må gjøre en kost-/nytteanalyse i tiltak man foretar, og da hjelper det enormt å kunne lære på tvers av landene, forklarer Kristin Eli.

Å finne ut av hva som virkelig nytter og skaper bedre sikkerhet på veiene gjennom opplæring er nemlig en komplisert affære, sier hun:

– Noen har kanskje gjort et prosjekt som har gitt god effekt. Andre har lagt mye penger i noe som ikke har kunnet bevise effekt. Begge deler har sterk læring. LEARN kan sammenliknes med det som har blitt gjort på å finne en «best practice» på holdningskampanjer i EU, der man fant en nøkkel til mest mulig effektive kampanjer gjennom kunnskap og erfaringsutveksling.

Mener den norske modellen kan tilføre verdier

Hva så med lille Norges rolle i den store verden av trafikksikkerhetsproblematikk? For Kristin Eli er det ingen tvil om at vi har kunnskap og erfaringer her på berget som vil være til nytte i de større nasjonene:

– Vi kan tilføre noe spesielt gjennom jobben vi har gjort med vår egen modell for atferdspåvirkning – MAP. Her har vi selv hatt eksperthjelp fra forskere som har gått gjennom psykologiske og pedagogiske teorier og sett nærmere på hva som skaper endring. Hvis vi vil forandre holdninger eller oppførsel, må vi vite hva som påvirker og motiverer oss. Vårt arbeid er et godt utgangspunkt for å tilføre verdi til ekspertpanelet. I Norge er vi opptatt av effekten av lærerplanen og få skolene til å tenke trafikksikkerhet i hverdagen gjennom mange små «drypp». Vi må forstå skolehverdagen. Det perspektivet kan det være svært nyttig at vi bidrar med, forteller hun.

– Den norske modellen handler i tillegg veldig mye om samspill og samarbeid. Det er noe spesielt vi kan lære bort til våre kollegaer. Den systemtenkningen må ligge til grunn for det vi gjør. Jeg reiser mye, og jeg merker også godt at vi blir lyttet til som en effekt av de lave ulykkestallene vi har, forklarer hun videre.

Mye mer verdi enn planverk og byråkrati

– Men blir det mer trafikksikkerhet på europeiske veier av alt dette?

– Ja, det tror jeg. Vi snakker i praksis om å bygge god og sunn trafikkultur på tvers av landegrenser. Det starter med gode vaner som begynner allerede i barndommen. Vi bygger sikkerhetskultur for eksempel gjennom godt samspill mellom bilister og syklister. Det å lære av hverandres feil og suksesser i Europa vil absolutt bidra i denne retningen, slår Trygg Trafikks panelmedlem fast.