Obduksjon av alle trafikkdrepte

Hensikten med forslaget er å bedre trafikksikkerheten og rettssikkerheten. Obduksjon vil bidra til å gi et tydeligere bilde av ulykken og er viktig både i et kartleggings- og læringsperspektiv.

– Obduksjon kan gi oss svar på hvorfor og hvordan ulykken skjedde, og gi kunnskap om hva vi må prioritere for å unngå dødsulykker i fremtiden. Det er både de pårørende og samfunnet tjent med, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

­Erfaring fra arbeidet med pårørende viser at de ønsker å vite flest mulig detaljer rundt ulykken. Dette er viktig for å kunne bearbeide sorg.

Her kan du lese høringen.