Ordningen med obligatorisk helseattest må ikke skrotes

– Selv om det er helsen, og ikke alder i seg selv, som må være avgjørende for førerretten, kan vi ikke underslå det faktum at det finnes en sterk sammenheng mellom alder og helseplager, sykdom og legemiddelbruk. Dette påvirker kjøreevnen og øker ulykkesrisikoen, spesielt etter fylte 80 år. Samfunnet bør derfor beholde kravet til helseattest som et obligatorisk «stopp-punkt» for vurdering av førerretten, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Vi kan ikke utelukke at gjeldende ordning har hatt effekt

Når veg- og helsemyndighetene foreslår å heve aldergrensen for obligatorisk helseundersøkelse og helseattest hos fastlegen fra 75 år til 80 år, legges det til grunn at det ikke kan dokumenteres at denne aldersgruppen har høyere ulykkesrisiko enn den øvrige befolkningen. Det vises til den positive ulykkesutviklingen i Norge de senere tiår og bedre helse i den eldre befolkningen.

– Trygg Trafikk har ingen grunn til å reise tvil om disse funnene. Vi vil imidlertid understreke at ulykkesstatistikken naturlig nok ikke omfatter førere som av ulike grunner har sluttet å kjøre bil. Det kan være fordi de ikke har fått helseattest ved fornyelse av førerkortet, fordi førerkortet har blitt inndratt eller fordi de selv har valgt å slutte å kjøre bil. Dermed kan vi ikke utelukke at gjeldende ordning faktisk har bidratt til at det ikke kan påvises økt ulykkesrisiko i denne aldergruppen, sier Johansen.

Det er nødvendig med noen obligatoriske «stopp-punkt»

Førere av motorkjøretøy har i dag selv et ansvar for å oppfylle helsekravene til førerretten, eller oppsøke fastlege for å få en helseattest. I 2016 ble helsekravene til førerretten tydeliggjort og det stilte vi i Trygg Trafikk oss positive til.

– Førerretten er et svært følsomt tema og erfaringsmessig nøler en del førere med å oppsøke lege. Derfor må vi opprettholde kravet til helseattest, selv om aldersgrensen heves til 80 år. Dette bidrar til at ansvaret ikke helt og holdent overlates til den enkelte og de pårørende, hvilket er helt nødvendig sett fra et trafikksikkerhetsperspektiv, sier Johansen.

Høringsinnspillet finner du her: Høringsinnspill – forslag endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften