På timeplanen: Konsekvensene av rus

Hver dag blir det kjørt rundt 140 000 turer i ruspåvirket tilstand, og nesten 1 av 3 dødsulykker skyldes rus. Unge er overrepresentert i denne statistikken. I den digitale læringsressursen Underveis lærer ungdommer om dette.

– I samarbeid med Ung i trafikken er temaet rus og fristelser viet et helt kapittel i Underveis. Vi håper at landets lærere tar det i bruk, som igjen kan bidra til å hindre at liv går tapt i trafikken, forteller Zoey Line Barstad, redaktør for Underveis. Underveis er en gratis læringsressurs, og du kan lese mer og få tilgang her. – En fest er som regel veldig gøy i starten, men med inntak av alkohol og andre rusmidler vil evnen til å prestere og tenke klart litt etter litt forsvinne, forklarer seniorforsker ved SINTEF, Dagfinn Moe. Han forklarer at når du inntar alkohol, vil virkestoffet etanol gi deg en «boost» av opioder, altså belønningsstoffer, som sammen med blant annet dopamin kan gjøre deg glad og forventningsfull. Ved økende mengde alkohol så blir du sløvere og mer klumsete. Det skyldes at etanolen påvirker de naturlige bremsemekanismene i hjernen vår som vanligvis hjelper deg til å si «nei» og stopper deg fra å gjøre dumme og risikofylte ting. – Kort fortalt stopper alkoholen de nevrale prosessene som gjør at du tenker klart, sier Moe. Det er derfor svært viktig at ungdom forstår konsekvensene av å sette seg bak rattet i ruspåvirket tilstand – helst før de fyller 18. I 2019 døde 18 personer mellom 16 og 24 år i trafikken, og risikoen for å bli drept i trafikken øker 900 ganger med en promille over 0,5.

Ungdommer og valg

Hjernen vår utvikles gradvis gjennom barne- og ungdomsårene og vil rundt 25-årsalderen være mer helhetlig utviklet. Det gjelder særlig frontallappen. Den er blant de siste områdene som utvikles og kan beskrives som hjernens administrator og kontrollmekanisme. Det er derfor ikke så rart at vi som tenåringer kan virke som vi mangler dømmekraft, impulskontroll og evnen til konsekvenstenking. – Vår jobb som voksne er å lære ungdommer hvordan de kan ta trygge valg for seg selv. I Underveis gir vi lærere ressurser til å ta opp viktige temaer til diskusjon og refleksjon i klasserommet. Gjennom å reflektere over egen oppførsel og å lære hvordan hjernen fungerer, håper vi færre tar fatale valg i trafikken, sier redaktør Barstad.

En god rollemodell sier i fra

Gode rollemodeller er viktig, og i ungdomstiden vil ofte venner og andre jevnaldrende være de viktigste rollemodellene. Underveis legger derfor vekt på hva det vil si å være en god rollemodell, og hva våre egne valg betyr for dem rundt oss. – Betydningen av valg er en viktig tematikk i Underveis, og det blir tatt opp med blant annet diskusjonsspørsmål og quizer. Mye av innholdet i Underveis passer utmerket til gruppearbeid, forklarer Barstad og legger til:

– Et annet viktig tema i kapittelet om rus handler om å finne mot til å si i fra når de rundt deg tar farlige valg – spesielt i trafikken. Det er vanskelig å irettesette en sjåfør, men det kan være livsviktig.

Slik oppnår du læreplanmål med Underveis

– Målet med Underveis er å lære ungdom gode vaner i trafikken og i livet generelt. Dette har vi gjort på en måte som også bidrar til å støtte skolene i arbeidet med tverrfaglige temaer, som Folkehelse og livsmestring, og relevante kompetansemål i fag. Vi setter stor pris på at flere av landets skoler allerede har tatt i bruk Underveis i undervisning, forteller Barstad. 

Underveis inneholder oppgaver som engasjerer på forskjellige kunnskapsnivåer. Også de som vanligvis ikke blir inspirert av tradisjonelt skolearbeid, vil finne oppgaver de mestrer og synes er spennende. I år er oppgavene spesielt tilpasset kompetansemål fra læreplanene i naturfag, matematikk, kroppsøving, musikk og samfunnsfag. – Underveis konkretiserer læreplanmålene med eksempler ungdommene kan relatere til og dermed engasjere seg i, avslutter Barstad. Få tilgang til Underveis her. Du kan lese mer om Underveis i undervisning her.Underveis er finansiert av Finans Norge gjennom disse selskapene: StorebrandJernbanepersonaletCodanProtectorKLPFrendeLandkredittInsr og WaterCircles.