Prosjektleder (toårig)

På oppdrag fra Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune søker Trygg Trafikk prosjektleder til gjennomføring av prosjekt «Hjertesone» i Bergen kommune og «Trafikksikker kommune» i Hordaland fylke.

Ansvarsområder

 • Lede og styre prosjekt «Hjertesone» slik at målene med prosjektet nås.
 • Være pådriver og faglig rådgiver slik at alle skoler i Bergen har en egen trafikksikringsplan med risikovurdering og tiltaksplan.
 • Være pådriver og faglig rådgiver slik at alle skoler i Bergen oppretter en «Hjertesone» rundt skolen hvor alle barn kan ferdes trygt.
 • Være faglig rådgiver slik at skolene blir en pådriver for at flest mulig sykler eller går til skolen.
 • Være prosjektmedarbeider i prosjekt «trafikksikker kommune» som blant annet skal sikre at alle barn i Hordaland fylke får en trafikksikker oppvekst.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning.
 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektstyring.
 • Dokumenterbare resultater fra prosjektarbeid.
 • Kjennskap til politiske prosesser og offentlig forvaltning.
 • Evne til å samarbeide og inspirere til måloppnåelse.
 • Struktur, god gjennomføringsevne og evne til helhetstenkning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • En meningsfylt arbeidshverdag.
 • Ta del i sentrale beslutningsprosesser.
 • Mulighet for å utvikle høy realkompetanse innen prosjektledelse.
 • Bli en del av et engasjert kompetansemiljø innen trafikksikkerhet.
 • Lønn etter avtale.
 • Oppstart januar 2018.

Stillingen rapporterer til Trygg Trafikks distriktsleder for Hordaland. Spørsmål om stillingen kan rettes til: Distriktsleder Knut Olav Nestås i Trygg Trafikk (tlf 412 06 132), Seksjonsleder Øivind Hauge Støle i Bergen Kommune (tlf 977 21 124), eller Seksjonsleder John Martin Jacobsen i Hordaland fylkeskommune (tlf 971 42 274). Søknad med CV sendes hovedkontor@tryggtrafikk.no innen 18. oktober 2017.

Om oss

Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 og har organisasjoner, fylkeskommuner, kommuner og bedrifter som medlemmer. Vi er 50 medarbeidere, hvorav 19 er ansatt som distriktsledere i fylkene. Vårt hovedkontor ligger i Oslo, vårt distriktskontor i Hordaland ligger på Fylkeshuset i Bergen.