Samferdselsministeren trenerer livreddende trafikksikkerhetstiltak