Sammen for en bedre og tryggere russefeiring

Blå og rød russ ute i gatene.

Russetiden var opprinnelig ment som en hyggelig feiring av fullført 13 års skolegang for alle. Nå dominerer historier om utenforskap, svekkede skoleprestasjoner, ruspress, grenseoverskridende atferd, trafikkfarlig rulling og «shady» markedsaktører som presser på.  Denne utviklingen ønsker fylkesopplæringssjefene å bidra til å snu, på bakgrunn av elevenes lovfestede rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Noen foreløpige mål er en mer tidsavgrenset feiring etter eksamen, fellesskap med skolen/trinnet fremfor grupper, og flere møtesteder som russekro og festival som kan erstatte russebussene.  – Trygg Trafikk jobber for en trafikksikker russetid, og er spesielt bekymret for sikkerheten knyttet til russebusser. Våren 2023 sendte vi en bekymringsmelding til samferdselsministeren. Her etterlyste vi blant annet flere kontroller av både kjøretøy og sjåfører, og økt samarbeid med politi, Arbeidstilsynet og Skatteetaten. Vi er kjent med at forslagene våre er til vurdering i Statens vegvesen, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk.  Trygg Trafikk har også lang tradisjon for å drive holdningsskapende arbeid rettet mot russen sammen med fylkeskommunene, politiet, Statens vegvesen og andre relevante aktører.  – Dette arbeidet må fortsette og vi er avhengig av at alle aktører prioriterer dette, sier Loftsgarden.   Her er medlemmene i samarbeidsgruppen på et møte den 7. februar 2024.