Sett i gang med kreativ og meningsfylt læring om refleks

De fleste skoleelever er flinke til å bruke refleks ute i trafikken, men det kan være lurt at skolen tar tak i det som en årlig aktivitet. Barnastrafikklubb.no har en egen filmserie med “Trym og Madikken – midt i trafikken” der episode 2 tar for seg refleks. Alt innholdet på nettsiden er gratis!

– “Trym og Madikken midt i trafikken” henvender seg først og fremst til skolebarn i alderen 6-10 år  og dekker kompetansemålet om trafikk etter 2. og 4. trinn, forteller Kenneth Minde, seniorrådgiver i Trygg Trafikk Det fine med refleks er at det setter trafikksikkerhet generelt i fokus , forsetter Minde.   

Barnas trafikklubb gir rike muligheter for engasjement og utforskertrang 

Barn er nysgjerrige og ønsker å oppdage og skape. I opplæringen skal elevene få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring.   

– Lek i skolen er helt nødvendig for trivsel og utvikling. Opplæringen vi legger opp til gjennom Trym og Madikken gir veldig gode muligheter for kreativ og meningsfylt læring, sier Minde.  

I skolen vet vi at man skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter. – Dette har vi tatt hensyn til i oppgavene og aktivitetene som vi foreslår for skolene. Det kan være ganske morsomt og effektfullt å lage kunst av refleksen for eksempel? Eller kanskje lage en refleksutstilling av alle refleksene du finner hjemme?  forteller Minde engasjert.  

Refleks i teori og praksis med konkrete læringsmål tilknyttet læreplanen 

Alle oppgavene og aktivitetene tilknyttet “Trym og Madikken midt i trafikken” har konkrete læringsmål. Læringsmålene for episode 2 om refleks er:  

  • Hvorfor er det viktig å bruke refleks 
  • Hvordan virker en refleks 
  • Hvilke typer refleks finnes 

For deg som lærer har vi lagt opp til at det skal være lett å få oversikt over mulighetene i oppgavesamlingen. Alle oppgaver og aktiviteter kan er enkle å integrere med læreplanen, og oppgavene ligger digitalt og er lett tilgjengelig via PC, nettbrett eller mobil.  Opplegget består av:  

  • Lærerveiledning – med kortfattet teori om refleks 
  • Fellesoppgaver med samtalefilmer til bruk i klasserommet 
  • Interaktive individuelle elevoppgaver  

Hele serien med Trym og Madikken består av 6 episoder som utover refleks dekker tema som sykkelhjelm, oppmerksomhet, fotgjenger, blindsone for buss og det å bli sett i trafikken