Skulle bare på jobb

Konferansen tok opp følgende spørsmål og tema:

  • Hva kjennetegner de arbeidsrelaterte trafikkulykkene?
  • Har myndighetene gode kontroll- og tilsynsrutiner for å forebygge disse ulykkene?
  • Følger myndighetene opp bedrifter som har opplevd arbeidsrelaterte trafikkulykker?
  • Er bedriftene opptatt av sikker kjøring blant sine ansatte?
  • Hvorfor får sjåførene ansvaret for ulykkene, mens virksomhetene ofte går fri?
  • Tanker rundt ny lovgivning på området.
  • Tiltak bedriftene selv kan innføre for å redusere risikoen for ulykker og kutte skadekostnader.