Slo på stortromma ved åpningen av hjertesone ved skolene i Rogaland

1. oktober gikk startskuddet for at 22 skoler i Rogaland nå skal bli hjertesoneskoler. Elever, lærere og foreldre fra 15 skoler bidro med underholdning og appeller i en to timer lang seanse som ble sendt direkte på Facebook.

– Ikke si at jeg har sagt det, men bare si til mamma og pappa – nå vil jeg ikke bli kjørt til skolen. Jeg vil heller ikke bli kjørt til trening. Jeg vil helst at dere går eller sykler med meg, så slipper vi å bruke bilen, sa en entusiastiske Gunn Rita Flesjå Dahle ved åpningen av hjertesone ved Kyrkjevollen skole i Sandnes. Dahle er prosjektleder for sykkelopplæring i Trygg Trafikk Rogaland, og var primus motor for arrangementet 

Politiske beslutninger om hjertesone i Stavanger og Sauda 

Tryggere skolevei og områder rundt skolen har vært etterlengtet i Rogaland, og det ble gjort politiske vedtak om hjertesone i Stavanger og Sauda i henholdsvis 2020 og 2018Resultatet ble at 22 skoler satte seg mål om å jobbe for og med hjertesonetiltak 

– Vi har hatt flere møte med Stavanger kommunale foreldreutvalg, sykkelkoordinator i Sauda kommune og Karmøy kommune og Park og vei sine representanter i Sandnes og Stavanger. Både Stavanger og Sauda har vedtak at alle skolene skal bli hjertesoner, sier Francis Hess, rådgiver i Trygg Trafikk Rogaland.   

Trygg Trafikk Rogaland har aktivt jobbet for å gi råd om hvordan skolene kan sette i gang med å etablere hjertesone, og i tillegg har de vært en sentral koordinator for markeringen av hjertesonearbeidet i Rogaland 1. oktober.  

Kyrkjevollen skole og Sandnes kommune går foran som gode eksempler 

Titusenvis av barn starter på nytt skoleår hver høst, og mange opplever skoleveien som utrygg og kaotisk. De yngste er sårbare i trafikken og mange foreldre kjører derfor barna helt til skoledøra. Dette skaper paradoksalt nok stress og uoversiktlige og farlige situasjoner rundt skolene. – Hjertesoner bidrar særlig til å gi førsteklassingene en god skolestart med sikrere skolevei, og vi er stolte av at Kyrkjevollen skole og Sandnes kommune er gode forbilder for satsingen på hjertesoner i Norge, forteller Francis Hess 

Stort engasjement ved skolene og FAU  

Skoler og FAU ble i forkant invitert til å delta på markeringen, og skolene ble oppfordret til å sende inn bilder og video i forkant av dagen. Resultatet ble en fin kavalkade av engasjerte elever med sang, dans og iver etter tryggere skolevei.  – En hjertesone kan etableres på mange måter. Ulike skoler har ulike utfordringer, så tiltakene vil variere. Skolene og FAU kan for eksempel opprette følgegrupper, gjennomføre gåtilskolenkonkurransen «Beintøft», etablere trafikkvaktordning og mye mer. Alt sammen er gode tiltak for å få flere til å sykle eller gå til skolen, og for at vi skal oppnå bilfrie soner rundt skolene, sier Francis Hess, rådgiver i Trygg Trafikk Rogaland.  I Norge har vi et nasjonalt mål om at 8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen. En hjertesone kan derfor være positivt både for folkehelsen og trafikksikkerheten.