Startskudd for Barnas transportplan 2022–2033

– Barnas transportplan er en viktig del av arbeidet med Nasjonal transportplan, og vi ser frem til å gi våre innspill, sier Miriam Kvanvik, myndighetskontakt i Trygg Trafikk.

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpner fagdagen om Barnas transportplan.

På en fagdag 26. november diskuterte fagfolk, organisasjoner, fylker og kommuner utfordringer og muligheter i norske barns transporthverdag. Viktig tema var mobilitet, trafikksikkerhet og miljø. Fagdagen innledet arbeidet med nye Barnas transportplan som legges frem i 2021. – Hvis vi som samfunn klarer å sette barna først, ivaretar vi også fremtidige generasjoner, sier Kvanvik. Hun påpeker at dagens plan inneholder mye bra tankegods, men at den bør bli mer forpliktende i neste runde. Bakgrunnen for Barnas transportplan var et forslag fra Krf som fikk flertall i Stortinget høsten 2015. Fagdagen ble åpnet av samferdselsminister Jon Georg Dale og var spekket med interessante tema. Trygg Trafikk holdt innlegg om hvordan vi jobber med trafikkopplæring i barnehager og skoler, og om konseptet Hjertesone – tryggere skolevei. Innleggene fra fagdagen kan du se i opptak på nett-tv. Her finner du Barnas transportplan 2018-2029.