Statsbudsjettet 2020: Trafikksikkerhet taper terreng