Statsbudsjettet 2022: Mer til trafikksikkerhet for barn og unge