Statsbudsjettet 2023: Nedprioritering av vei, videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet