Stavanger kommune med ny status som trafikksikker

Den 30. november ble Stavanger godkjent som Trafikksikker kommune. Med 145 000 innbyggere er muligheten stor for å nå ut til mange, både store og små trafikanter.

Stavanger kommune er den største av de hittil 146 kommunene som er godkjent. Prosessen er akkurat den samme for store og små kommuner, de må ha den samme dokumentasjonen på plass for de ulike sektorene. Forskjellen blir volumet i antall skoler og barnehager. I Nome er det for eksempel 2 grunnskoler, mens i Stavanger er det 46. Fødselstallene i en kommune slår også positivt ut med tanke på rekkevidde. Alle nyfødte som besøker en helsestasjon, kan være trygge på at foreldrene får god informasjon om trafikksikkerhet – først og fremst om temaet Barn i bil.  

– Vi når så utrolig mange flere folk i en stor kommune, med samme system. Derfor er vi så glad for at Stavanger kommune har kommet med i ordningen, forteller en fornøyd fagsjef for Trafikksikker kommune, Harald Heieraas. 

En foregangskommune 

Stavanger er en foregangskommune når det gjelder å lage gode sikkerhetsplaner. Arbeidet med ny plan startet for halvannet år siden – med Trygg Trafikks mal som utgangspunkt. Planen legger ikke bare vekt på fysiske tiltak, men fremmer også at folkeopplysning om atferd og gode holdninger i trafikken er avgjørende for å unngå ulykker. Dette er i tråd med regjeringens visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. – Det skal sies at Stavanger kommune alltid har vært opptatt av trafikksikkerhet. Kommunen er representert på alle våre konferanser og nettverksmøter, sier Heieraas. 

Ikke så interessert, egentlig?

Det koster ingenting å bli godkjent som Trafikksikker kommune, men interessen er i utgangspunktet ikke akkurat påfallende. Det blir jo noe merarbeid for allerede travle ansatte, like fullt er de pålagt å ha ryddige rutiner som alle sektorer skal følge. I etterkant av godkjenninger er tilbakemeldingene likevel positive: Arbeidet har vært nyttig, de har fått laget nye rutiner for trafikksikkerhet og satt disse i system. Ansatte i skoler og barnehager har løftet frem og sjekket sine prosedyrer. Det gir kommuneansatte en trygghet for at gjør de riktige tingene.  

Tilgang til trafikksikkerhetsmidler

I Rogaland fylkeskommune er det besluttet at hvis kommunene skal få tilgang til fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler, så må de være godkjent som Trafikksikker kommune. Dette gjelder fra 2023. IRogaland er detfem–seks kommuner som skal godkjennes i løpet av noen adventsuker, så den beslutningen har satt fart i arbeidet, ifølge Heieraas. 

Utvalgte koordinatorer samler informasjon

Når 46grunnskoler og 40 barnehager skal levere hver sin dokumentasjon på eget trafikksikkerhetsarbeid, er det klart at koordinering er viktig for å få til en smidig prosess. Rutiner for turer og trafikkopplæring av barna på ulike alderstrinn står sentralt. Så er det Teknisk etat som for eksempel dokumenterer rutiner for brøyting og strøing, Planavdelingen for hvordan de ivaretar trafikksikkerheten når nye boligområder skal etableres – ja, alle de ulike sektorene må vise hvordan de integrerer trafikksikkerhet i arbeidet. Enutvalgt koordinator per kommune gjør da susen. 

Hvordan foregår prosessen for å bli godkjent?

Det starter alltid med ledergruppen i kommunen, det er forutsetning at tiltaket forankres der. En koordinator velges (eventuelt to), og så har Trygg Trafikk digitale møter med alle sektorene, for eksempel rektorer, styrere i barnehager og teknisk ansvarlige. Deretter går de hver til sitt og ser hva de har av dokumentasjon, og hva de må tilføye. Det er ulike måter å gjøre dette på. De har fått informasjon om hva som skal til, og de kan se gode eksempler på tryggtrafikk.no. All dokumentasjon går så via koordinatoren(e) i kommunen til Trygg Trafikk.  – Sektorene skal også jobbe med sikkerhetskultur hos de ansatte. I gjennomsnitt er 10 % av kommunens innbyggere ansatt i kommunen, så på den måten når vi mange med budskapet om å vise hensyn og ta ansvar i trafikken. I Stavanger kommune når vi i overkant av 11 000 ansatte. Det blir mange flotte ambassadører for opplyste og oppmerksomme voksne trafikanter – slik at alle kommer vel hjem, avslutter Heieraas.