Stort oppmøte på sterk minnemarkering for trafikkdrepte

Stokke, Vestfold: Året 2019 fikk en både sørgmodig og varm start med fakkeltog, minnestund og taler under minnemarkeringen «Et lys til ettertanke».

For 25. gang ble arrangementet «Lys til ettertanke» avholdt i Stokke i Vestfold til minne om våre trafikkdrepte. Arrangementet startet med fakkeltog langs E18, før det ble holdt minnestund og appeller i Skjee kirke. – Hvert menneskeliv tapt i trafikken er ett for mye, og sorgen etter hvert enkelt liv som er tapt er like stor, sa landbruks- og matminister Bård Hoksrud i sin tale i Skjee kirke: – Å miste noen man er glad i kan vanskelig beskrives med ord. Det er en tragedie når ulykken rammer. Et tomrom som aldri blir fylt og en bunnløs sorg som knapt kan bæres for dem som sitter igjen. En mor, en far, et barn. En stol står tom, og det føles så urettferdig, fortalte han videre til de fremmøtte.

Omhandler omtanke og respekt for de tapte i trafikken

Les: Her finner du oversikten over minnemarkeringer nær deg. «Lys til ettertanke» arrangeres årlig for å vise omtanke og respekt for alle som har mistet en de er glad i på norske veier. Det er også en dag for å minne om at vi har et felles ansvar for å gjøre det tryggere på veiene våre. Selv om anledningen for minnemarkeringen alltid er sørgmodig, var det et flott og givende arrangement også i år, fortalte Mette Magnussen, distriktsleder for Trygg Trafikk i Vestfold: – Det har vært veldig bra oppmøte. Vi setter stor pris på at så mange velger å komme på et sånt arrangement. 108 omkomne i trafikken i 2018 er 108 for mange. Vi er glade for at tallene går ned, men så lenge vi har en nullvisjon kan vi ikke si oss fornøyde, sa hun etter at seremonien var avsluttet.

– Antallet kunne ha vært betydelig lavere

Magnussen hadde også en sterk og klar påminnelse til alle trafikanter: – Vi vet at dersom man kjører rusfritt, holder fartsgrensen, kjører etter forholdene, holder oppmerksomheten på veien og bruker sikkerhetsbelte så ville antallet trafikkdrepte vært betydelig færre enn det er i dag. Den folkekjære musikeren Sigvart Dagsland stod for musikkinnslag i kirken. Dagsland var som kjent nær på å bli en del av den dystre statistikken da han og kollegene hans havnet i en frontkollisjon i januar i fjor.   «Et lys til ettertanke» ble arrangert i samarbeid med Sandefjord kommune som vertskap, samt Vestfolds trafikksikkerhetsutvalg, Vestfold Fylkeskommune, Tunsberg bispedømmeråd, Statens vegvesen og Personskadeforbundet LTN.Øvrige medvirkende var UP/Politiet, Sandefjord brann- og redningsetat, Viking redningstjeneste, Ambulansetjenesten, Norsk folkehjelp, NAF, Skjee menighet, Veidekke Industri og Sandefjord sanitetsforening.Trygg Trafikk takker ydmykt alle samarbeidspartnere for all innsats og et flott og verdig arrangement.