Superduo samlet trådene for en mer trafikksikker kommune

Flesberg kommune kan fra januar 2023 skilte med status som godkjent Trafikksikker kommune, bokstavelig talt. Kommunens etater har satt sine lovpålagte tiltak for best mulig trafikksikkerhet i system. Med en slik bevisstgjøring kan de 2 730 (30.09.22) innbyggerne nå ferdes tryggere lokalt. Og tilreisende, naturligvis.

Med folkehelse og medvirkning som utgangspunkt

Flesberg kommune satser på god folkehelse for innbyggerne sine og har en koordinator som jobber tverrfaglig med dette på fulltid. Da Kjersti Hovland Rennestraum tok over stillingen 1. april 2022, hadde kommunen allerede sendt søknad til Viken fylkeskommune for å få midler til prosessen med å bli godkjent. Tilsagnet kom, men ressurser som var tiltenkt koordineringen forsvant – kommunen måtte tenke nytt. Et lyst hode mente at kunnskap om medvirkning på arbeidsplassen ville gjøre susen, og slik ble både folkehelsekoordinator Rennestraum og prosjektleder Anne Fekjan Solheim spurt om de var interessert – begge har slik erfaring. Det skulle vise seg å bli en god match.

Kyndig koordinering med omtanke

Kjersti og Anne møttes første gang i juni 2022 og fikk et halvt år på å få alt på plass til kommunestyremøtet i desember. Parallelt skulle de lage kommunens trafikksikkerhetsplan, og det er jo en «munnfull» i seg selv – desember virket faretruende nær. Etter én planleggingsdag før ferien satte duoen fart i august. Både fylkeskommunen og Trygg Trafikk ble raskt koblet på. For å få kolleger i kommunen med på laget inviterte de seg selv til etatene i kommunen – som alle ble oppfordret til å stille med flere ansatte enn kun sjefen. Selve jobben med å sette tiltakene i system ligger hos etatene, så det er fint å kunne fordele oppgavene internt. Ifølge Kjersti og Anne var det viktigst og vanskeligst å kommunisere nettopp dette:

– Nummer 1: Arbeidet skal foregå der ute, vi skal bare koordinere. Nummer 2: Vi to lager også en plan! Og her er forslagene til trafikksikkerhetsplanen, men det henger også sammen med godkjenningen! Og husk at fristen er … Vi måtte holde tunga rett i munnen, ler de to koordinatorene.

På det første møtet med etatene annonserte duoen at de ville komme tilbake om en måned, og dato ble satt der og da. Midtveis i perioden frem til neste møte tok Kjersti og Anne en tur rundt i kommunen med litt godsaker og hyggelige kort for å minne om arbeidet som skulle gjøres. Oppfølging. Oppfølging. Oppfølging. Med et smil. Og det funker.

– Først har du «nyhetens glede», men så detter det ned og blir liggende i en skuff hvis man ikke følger opp, forklarer Solheim.

Involvering og fortløpende informasjon

I ettertid ser Kjersti og Anne at noen valg de tok innledningsvis, ble avgjørende for at prosessen landet trygt. De tok blant annet tidlig kontakt med en kollega i Rollag kommune som hadde erfaring fra en tilsvarende prosess. Tips og triks ble velvillig delt, samtidig som e-poster ble utvekslet med fylkeskommunen, Statens vegvesen og Trygg Trafikk. Viktig informasjon ble lagt til grunn for å presentere hvordan arbeidet kunne løses. Underveis ble både formannskapet og kommunestyret orientert om prosessen. Involvering og god informasjon førte til fine tilbakemeldinger fremfor kritiske spørsmål.

Milepæler er verdt å feire!

Til godkjenningsmøtet ble kommuneledelsen oppfordret til å stille personlig. Både ordfører og kommunedirektør tok seg tid til å kaste glans over arrangementet, og det er jo ikke alle arrangementer forunt. I tillegg var innbyggerne invitert til kaffe og kaker på Attåt kafé. En skoleklasse underholdt med sang om krasj, og det ble til og med holdt en quiz! Et hyggelig arrangement som spesielt den eldre garde i kommunen satte pris på.

Endelig godkjent – hva nå?

De to koordinatorene vil nødig slippe helt taket i prosjektet selv om godkjenningen er i havn. Et møte med Teknisk i kommunen står på ønskelisten. – Vi tenkte å invitere oss inn og bli med og se på lista for hva banksjekken skal brukes til og prioriteringen som er gjort. Ikke bare avslutte med «vær så god», men se pengene vel fram, avslutter superduoen. Oppfølging igjen der, altså. En suksessformel for å drive frem både folk og prosesser. Ordførerens omtale av de to som en superduo passer i grunnen perfekt.