Sykkeltrygg på skoleveien

– Min 9-årige sønn har siden 1. klasse spurt om å få sykle alene til skolen. Han må krysse flere trafikkerte gater og må derfor vente til våren. Han synes jeg er verdens strengeste mamma! Det synes jeg er helt greit. Det sier Linda Hofstad Helleland (H), leder av Transportkomiteen på Stortinget.

Hvor gamle bør barna være før de sykler alene til skolen? Dette temaet ble i høst diskutert rundt mangt et kjøkkenbord og på mange skoler. I august endret nemlig regjeringen forskrift til opplæringsloven. Før bestemte skolens ordensreglement når barn kunne begynne å sykle alene til skolen. Nå er det opp til foreldrene å avgjøre dette.

Sunn fornuft

Helleland har vært en ivrig forkjemper for forskriftsendringen. Hun håper at den vil føre til at flere barn sykler til skolen. – Sykling gir en god start på skoledagen, og er bra for både helsen og miljøet. Dersom færre foreldre kjører barna til skolen blir det også mindre kaos og færre trafikkfarlige situasjoner ved skoleporten, mener hun. Komitelederen fra Høyre har tillitt til at foreldre vil det beste for barna sine, men oppfordrer til bruk av sunn fornuft. – Vurder forholdene på skoleveien, og vent til barnet er «sykkelmodent» før det sykler alene, anbefaler hun.

Ny veileder  til skole og FAU

Selv om foreldrene nå bestemmer når barna kan begynne å sykle alene til skolen, kan skolene fortsatt lage felles anbefalinger om sykling på skoleveien. Slike anbefalinger kan for eksempel si noe om alder, bruk av sikkerhetsutstyr og sykkelprøve. Trygg Trafikk har fått mange henvendelser fra skoler, FAUer og foreldre som lurer på hva de nå bør gjøre. Organisasjonen har derfor utarbeidet en veileder med råd og tips om trygg sykling på skoleveien. Veilederen sendes i disse dager ut til alle landets skoler. I tillegg er det utarbeidet et informasjonsskriv som kan gå ut som ranselpost til foreldrene. – Jeg anbefaler alle skoler, FAUer og foreldre å følge Trygg Trafikks råd og tips om trygg sykling på skoleveien, sier Helleland.

Trygg Trafikks råd og tips til skoler og FAU

 • Skolene bør lage felles anbefalinger om trygg sykling på skoleveien, i samarbeid med FAU.
 • Anbefalingene bør bygge på lokale sikkerhetsvurderinger av forholdene rundt skoleporten, på skoleveien, barns forutsetninger i trafikken – og ses i sammenheng med skolens sykkelopplæring.
 • Sykkelopplæringen bør gjennomføres på en systematisk måte, i forkant av anbefalt aldersgrense for sykling og avsluttes med en sykkelprøve.
 • Sykling på skoleveien bør være er et årlig tema på møter med FAU og på foreldremøter.

Trygg Trafikk har laget brosjyren «Sykling på skoleveien – trygt frem og hjem» med anbefalinger, tips og råd

Trygg Trafikks råd og tips til foreldre

 • Sykle mye sammen, inntil du vet at barnet mestrer skoleveien på egen hånd.
 • Pass på at barna velger den tryggeste veien, ikke nødvendigvis den raskeste.
 • Bruk sykkelvei, gang- og sykkelvei eller sykkelfelt der dette finnes.
 • Øv på å krysse veien. Velg steder der oversikten er god. Kryss veien ved å gå av sykkelen og trille den over.
 • Pass på at sykkelen har påbudt sikkerhetsutstyr som bremser, lys, refleks og ringeklokke. Husk sykkelhjelm.
 • Vær en god rollemodell, følg trafikkreglene og ta hensyn til andre trafikanter.
 • Følg skolens/FAUs anbefalinger.
 • Som hovedregel bør barn være mellom 10 og 12 år før de sykler alene i komplisert trafikk.

Informasjonsskriv fra Trygg Trafikk til foreldre og andre foresatte ved landets grunnskoler