Sykle til skolen

Å sykle til og fra skolen gir barn daglig fysisk aktivitet. Ny brosjyre oppfordrer skolene til å la barna sykle.

Sykling er en fin hverdagsaktivitet som gir bedre helse og fine opplevelser. Barn som sykler bedrer sine motoriske ferdigheter, og vil ofte fortsette å velge sykkel som transportmiddel senere i livet. Denne uken får alle landets skoler en henvendelse som skal stimulere til mer sykling til skolen.

Sykle sammen

Aktørene bak brosjyren «Sykle til skolen» er Statens vegvesen, Syklistenes landsforening (SLF), Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Helsedirektoratet og Trygg Trafikk. Hensikten er å formidle at der det er mulig bør skolene oppmuntre og legge til rette for at foreldre kan sykle sammen med barna til skolen, og for at de større elevene kan sykle alene.

Mindre trafikk ved skolene

I dag kjøres mange med bil til skolen av foreldre, selv om avstanden er kort. Dersom flere barn sykler i stedet for å bli kjørt, vil biltrafikken ved skolene og langs skoleveien reduseres. Færre bilreiser betyr også mindre ulykkesrisiko og økt følelse av trygghet for dem som går og sykler. Mange barn sier at de ville ha syklet dersom de fikk bestemme selv. Læreplanen Kunnskapsløftet forplikter skolene til sykkelopplæring gjennom kompetansemål i kroppsøvingsfaget etter 4. og 7. trinn.

Bli enige sammen

Mange skoler har regler for når elevene får lov til å sykle til skolen, besluttet av skolens rådsorganer der både foreldre og skoleledelsen er representert. Elevene får gjerne begynne å sykle til skolen alene etter at ha gjennomført sykkelopplæring på 4. eller 5. trinn. Trygg Trafikk anbefaler generelt at barn er 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. – Er skoleveien trygg nok, kan barn gjerne sykle alene tidligere. Vi vil  ikke at vår anbefaling brukes for å nekte foreldre  å sykle sammen med barna til skolen. Samtidig mener vi at det er fornuftig at foreldre og skole via skolens rådsorganer blir enige om noen felles regler, og dermed ivaretar alle elevenes sikkerhet, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk Kristin Øyen.