Ta med barna på refleksoppdrag med Barnas trafikklubb

Alle som jobber i barnehage har et ansvar for å gi barna grunnleggende forståelse for trafikksikkerhet. I Barnas trafikklubb har Trygg Trafikk satt sammen et komplett opplegg tilknyttet refleks, og materiellet er knyttet opp mot rammeplan for barnehagen. 

 – Det som er ekstra positivt er at fokus på refleks medvirker til fokus på trafikksikkerhet generelt, sier  Karoline Helen Johnsen, rådgiver for barnehage og barnetrinn i Trygg Trafikk. 

I Barnas trafikklubb møter du sjarmerende Molly og Partner. Dette er karakterer som går igjen i alle oppgaver og oppdrag for barnehagen i Barnas trafikklubb. Med lekenhet og nysgjerrighet tenker og reflekterer Molly og Partner høyt om trafikk og trafikksikkerhet.  – Molly og Partner er to figurer som tar barna med på tanker og refleksjoner om refleksen på en trygg måte. Ikke minst er de morsomme, og humor og lek er viktige innganger for å lære seg ting om for eksempel refleksen, smiler Karoline Helen Johnsen. 

Lekbasert læring hjelper deg å nå rammeplanens mål 

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.Å undre seg, utforske, ta og føle på ting er viktig i barnas oppvekst. I oppgavene om refleks skal barna sanse, leke med, prøve ut og observere hvordan refleks virker. I tillegg ligger det en mulighet for mange etiske og filosofiske samtaler og refleksjoner med barn om blant annet sikkerhet, nærmiljø, etisk tenkning og ansvar for seg selv og andre. Opplæringsmateriellet om refleks bygger på Rammeplanens fagområder “Natur miljø og teknologi” og “Nærmiljø og samfunn”.  

Oversiktlig og lett å sette i gang med – både inne og ute 

Oppdragene er oversiktligelette å sette seg inn i og enkle å ta i bruk sammen med barna.  Opplegget består av:  

  • Generell informasjon om refleksen 
  • Samtaleoppgaver 
  • Trafikkoppdrag med klubbfølelse – til bruk inne og ute 

Ofte har man som ansatt i barnehage liten tid til forberedelser før man skal sette i gang med aktiviteter for barna. – Derfor har vi laget et opplegg du enkelt  kan sette i gang medHvilke og hvor mange samtaleoppgaver og  trafikkoppdrag dere ønsker å bruke, bestemmer dere selv  etter hva som passer best for dere, forteller Johnsen.  Samtaleoppgavene og trafikkoppdragene er ikke bundet av sted, og de kan gjøres både inne og ute