Tommel opp for sikre kommuner

Barn, ungdom, voksne eller eldre – kommunene har ansvaret for alle sine innbyggeres trafikksikkerhet. Derfor bør kommunene lytte til gode råd og tips fra Trygg Trafikk!

KonferanseBTV_03032015_web
Trygg Trafikks Harald Heieraas, Mette Magnussen, Brita Straume og Anne Marit Jordheim.

«Trafikksikker kommune» er en godkjenningsordning utviklet av Trygg Trafikk. Denne ordningen ble presentert under konferansen «På stø kurs?» i Langesund 2. og 3. mars.

Utfordret kommunene

Leder for KS, Gunn Marit Helgesen, er ikke i tvil om at kommunene må ta et stort ansvar for lokal trafikksikkerhet: – Dette må innebære helhetlig og systematisk forebyggende arbeid på tvers av ulike sektorer. Alle kommuner bør bli godkjent som «trafikker kommune», sa Helgesen fra talerstolen. Kommuner som ønsker å titulere seg som «trafikksikker kommune» må oppfylle en rekke kriterier. Blant annet må ansvaret for kommunens trafikksikkerhetsarbeid være forankret i kommuneledelsen; hos ordfører og rådmann. Kommunen må ha en trafikksikkerhetsplan som inneholder både fysiske og holdningsskapende tiltak. Kommunen må tenke bredt og helhetlig rundt trafikksikkerhet for sine innbyggere og ansatte, i barnehager, skoler, i helsetjenesten og kultursektoren.

Et ønsket tiltak

Blant deltakerne på konferansen var kommunene Porsgrunn, Ål og Lardal som jobber for å bli godkjent som «Trafikksikker kommune». – For oss kom dette som sendt fra himmelen, konstaterte Einar Barosen fra Porsgrunn kommune. Fra Samferdselsdepartementet i Oslo hadde statssekretær Bård Hoksrud (Frp) tatt turen for å støtte opp om godkjenningsordningen.

Hoksrud_03032015_web
Statssekretær Bård Hoksrud tester bekvemmelighetene hos Helse Sør-Øst.

– Det er gledelig å få gode tilbakemeldinger. Det viser at «Trafikksikker kommune» er et viktig og etterspurt tiltak, sier seniorrådgiver Harald Heieraas i Trygg Trafikk. Konferansen i Langesund ble arrangert av fylkeskommunene Telemark, Vestfold og Buskerud. Konferansen hadde rundt 200 deltakere fra Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene, politiet og øvrige virksomheter som jobber med trafikksikkerhet.