Trafikk er det morsomste faget jeg underviser i

Ida Laupsa Nilsen jobber ved Ottestad ungdomsskole i Stange kommune. Hun har undervist i valgfaget Trafikk siden 2017. Vi inviterte Ida til en prat for å høre om hennes erfaringer og hvordan elevene responderer på faget.

På Idas skole er de to om å undervise 9. og 10. trinn i valgfaget Trafikk – de tar ett trinn hver. Ida og hennes kollega følger samme opplegg, slik at de kan sparre faglig og steppe inn for hverandre ved behov. Dette var et ønske fra skoleledelsen slik at flere elever skulle få tilbudet. De som ikke får plass på 9. trinn, har et fortrinn året etter (2–3 elever årlig).  – Hvis du skulle anbefalt valgfaget Trafikk til andre lærere, hva er det første som faller deg inn? – Du får se elevene fra en annen side, de er seg selv – og alle kan «skinne» i disse timene.  

90 minutter livsviktig læring én gang i uken 

Timene starter med at elevene sitter i en sirkel, og det setter stemningen i rommet. Trafikk er noe alle kan relatere seg til, og Ida opplever at ungdommene tør å by på seg selv. Dette er et pratefag, ingen kan gjemme seg bak en rygg. Det er også et praktisk fag, med rollespill og forsøk som ofte gir en a-ha-opplevelse. F.eks. erfare på kroppen – med vekter – hvor tung man blir ved en bråstopp i 60 km/t. Ulike temaer diskuteres, og ungdommene reflekterer både alene og i grupper. Trafikksikkerhet gjelder oss alle, men en undersøkelse fra 2018 viser at 16-åringer er spesielt utsatt for ulykker i trafikken (TØI). Det overordnede målet med faget gir mening: en trafikksikker ungdomstid. 

Et fag alle kan mestre 

Ida forteller om elever som sliter med ulike ting, og for disse sårbare ungdommene er valgfaget Trafikk blitt ukens lyspunkt. Oppgavene føles overkommelige, og de får raskt svar på rett og galt i det digitale læreverket. Når gruppen f.eks. arrangerer sykkelmekkedag for alle trinn på skolen, får ungdommene vist at de duger ved å hjelpe medelever med reparasjoner, tips og råd. På årets refleksdag kler alle seg ut og går «all in» for å vise hvor viktig det er å bruke refleks. 

Trafikalt grunnkurs 

Både Ida og hennes kollega har kompetansen som kreves for å kunne tilby elevene trafikalt grunnkurs som en integrert del av faget. Det gjør det ekstra populært. Og i dette undervisningsopplegget får elevene anledning til å gå mer i dybden. 

Inspirasjon er viktig 

Ida er medlem i en Facebook-gruppe for lærere som underviser i valgfaget trafikk. Der deler de materiell, utveksler erfaringer og gir hverandre innspill. Gull verdt, ifølge Ida.  Hun inviterer også eksterne fagfolk. NAF holder f.eks. «bråstopp»-kurs, og Politiet kommer på besøk og viser filmer fra virkeligheten. En elgpåkjørsel kan være skremmende nok. Elevene får stille kritiske spørsmål til det politibetjentene forteller og får gode svar.  Av og til samarbeider Ida med andre ungdomsskoler i distriktet som også tilbyr valgfaget Trafikk. Og nylig fikk de hjelp fra medelever fra et annet valgfag ved skolen. Elever fra Natur, miljø og friluftsliv stilte som markører da valgfaget Trafikk «arrangerte» fire ulike alvorlige ulykker. Samspill på tvers av fag gir god læring for alle, spesielt når elevene får delta fysisk. – Synes du det er enkelt å finne materiell til undervisningen? Er det intuitivt? – Ja, jeg synes det. Underveis blir jevnlig oppdatert og nye oppgaver legges til. Jeg bruker mye film i undervisningen, og det er lett å få elevene engasjert i de ulike temaene.  – Det er jo slik at det nesten bare er menn som forårsaker dødsulykker i trafikken, har dere snakket om det? – Ja, det har vi, uten å henge ut guttene. Noen tar dårlige valg i trafikken, det kommer vi ikke utenom. Derfor er det viktig å reflektere over dette temaet.  – Bruker du noe av materiellet fra Underveis i andre fag?  – Nei, men planen er å gjøre noe med det. Jeg underviser i norsk og ser at noen oppgaver passer til det faget også. Det var forresten fint å se at to elever skrev om trafikksikkerhet i en stil om grenser.– Er det noe du savner ved undervisningsopplegget? – Det måtte være noe om sykkelhjelm – et evig tema her på skolen. Det begynner som regel så bra på 8. trinn, men etter hvert blir det færre og færre som bruker hjelm. Det oppleves «ukult», spesielt på 10. trinn. Så noe nytt rundt det temaet hadde vært topp.  Der fikk Trygg Trafikk en fin oppfordring.  Tusen takk til lærer Ida Laupsa Nilsen – en flott ambassadør for trafikksikkerhet.