Trafikk valgfag er populært

Trafikk er det tredje mest populære valgfaget blant elevene på 10. trinn, og det er like attraktivt blant jenter og gutter.

Gutter og jenter som bruker refleks.

– Det er veldig bra at faget er så godt mottatt av både gutter og jenter, forhåpentligvis gjør valgfaget dem til bedre trafikanter på sikt, sier Kristin Eli Strømme, opplæringssjef i Trygg Trafikk. Trafikk valgfag har en bred tilnærming til trafikksikkerhet og kan også inneholde trafikalt grunnkurs. Grunnkurset er obligatorisk for å kunne ta førerkortet.

Lærebok på nett

24,5 prosent av ungdomsskolene tilbyr trafikk valgfag. – Vi synes det er flott at så mange skoler tilbyr valgfaget. Det bidrar til å økeoppmerksomheten rundt trafikkopplæring på ungdomsskolen, sier Strømme. Trygg Trafikk har ledet læreplanarbeidet og arbeidet med veiledningen som ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Trygg Trafikk er også i full gang med å lage en lærebok på nett med forslag til årsplan og gode oppgaver. Det finnes allerede mye materiell på hjemmesidene våre. – Vi vil fremover fortsette den aktive innsats mot skolen, og skape møteplasser for lærere som underviser i valgfag og som trenger et nettverk, sier Kristin Eli Strømme.

Fakta

Trafikk valgfag skal være praktisk rettet, og deler av opplæringen må skje ute i trafikken. Valgfag trafikk er på 57 timer, og læreplanen i valgfag trafikk er delt inn i to hovedmål: Mennesket i trafikken og Risiko og sikkerhet. Valgfaget kan gjøres slik at det går an å ta trafikalt grunnkurs som en del av faget.