Trafikkopplæring tilbake i nye læreplaner

– Forslaget til ny læreplan for kroppsøving inneholder tydelige mål om at elever i alle aldre skal lære om trafikksikkerhet. Det er vi glade for, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.

Mobilisering over hele landet

Norske skoler har lange tradisjoner for trafikkopplæring. Da de første læreplanskissene ble presentert høsten 2018 var alle dagens kompetansemål relevante for trafikkopplæring fjernet. Det reagerte Trygg Trafikk på, sammen med mange andre organisasjoner og fylker over hele landet. – Det er et nasjonalt mål at flest mulig barn skal sykle og gå til skolen. Grunnlaget for god trafikkforståelse legges i barneårene. Skolen er en viktig fellesarena for læring og sosial utjevning og må ta sin del av ansvaret, sier Meisfjord. Trygg Trafikk vil nå gå gjennom detaljene i høringsforslaget. Fristen for å gi innspill er 18. juni 2019.   Her kan du lese og kommentere på forslaget.