Trafikksikkerhetskonferansen 2019 straks i gang

Det årlige nasjonale samlingspunktet for alle som jobber med og er opptatt av liv og helse i trafikken går av stabelen på tirsdag. Årets tema fra Trygg Trafikk er blant de mest kompliserte organisasjonen har tatt for seg: hva skjer egentlig når regionreformen får konsekvenser for trafikksikkerhetsfeltet? – Et tilsynelatende smalt tema som har potensiell…

Norges største samlingspunkt for trafikksikkerhetskrefter finner sted når dørene åpnes hos splitter nye Clarion Hotel The Hub i Oslo førstkommende tirsdag. Over to intense dager har organisasjonen valgt å sette fokus på et tema som folk flest kjenner lite til, men som kan vise seg å være uhyre relevant for menigmann: hvilken påvirkningskraft regionreformen har for hvordan, og på hvilken måte, vi organiserer kreftene som skal holde oss trygge og hele i trafikken – og hvilke konsekvenser det får. (Se program.)

Samarbeid og samtale fortsatt nøkkelen til tryggere trafikk i møte med store endringer

Implementeringen av regionreformen er allerede godt i gang rundt i landet, og slår ut i full blomst neste år. Da skal landets 18 fylker bli til 11. Denne vidtrekkende samfunnsendringen vil ha konsekvenser også for de som jobber med trafikksikkerhet, forteller direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk: – Ett av våre kjernebudskaper er at vi har kommet langt, men vi er fortsatt langt fra målet på trafikksikkerhetsfeltet. Noen bruker nullvisjonen som et mål, men det er snarere noe å strekke seg etter. Mer konkret har vi et tydelig nasjonalt mål om at maksimalt 350 mennesker omkommer eller blir hardt skadet på norske veier i 2030. Når vi sammenligner status i dag med det målet, så skjønner alle vi som jobber med dette at det er et ambisiøst mål å strekke seg etter. Det betyr hardt arbeide, enda sterkere og enda bedre samarbeid, og jakt på nye tiltak som kan bidra. Derfor er det like viktig nå som noen gang at miljøene møtes ofte for å drøfte dette. Konferansen er nettopp en slik arena, sier han.

Felles kunnskapsjakt viktigere enn noen gang før

Selve måten den norske modellen fungerer på gjør også at arenaer som trafikksikkerhetskonferansen er viktigere enn noen gang, understreker Johansen: – Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er kunnskapsbasert. Det er det som har brakt oss så langt. Det er nettopp dette andre land er så interessert i lære av fra oss: hvilke metoder vi bruker for å finne tiltakene og få til utviklingen. Dette betyr at miljøene må møtes ofte for å diskutere og foredle kunnskapen vi har og i fellesskap jakte på den kunnskapen vi ikke har, sier Johansen. Han er heller ikke i tvil om at konferansens tema er rett fokus på rett tid: – Regionreformen er ikke først og fremst en samferdselsreform, men den har åpenbare grensesnitt mot samferdsel og trafikksikkerhet. Det finnes et ordspråk som heter «never change av winning team». Vi er verdensmestre i trafikksikkerhet. Det er ikke tvil om at måten vi har organisert dette arbeidet på har betydd mye for den positive utviklingen vi har hatt. Nå skal dette nasjonale arbeidet reorganiseres. Dermed er vi veldig interessert i å belyse hvordan vi skal sikre at Norge fortsatt er best på feltet når 18 fylker bli til 11, understreker Trygg Trafikk-direktøren. 

Fylkenes nye rolle i fokus

Nettopp hvordan dette gode samarbeidet skal bli og være fremover er også et kritisk viktig tema som skal dykkes ned i over de to fullstappede konferansedagene: – Nå får fylkene en forsterket samfunnutviklerrolle for nullvisjonsarbeidet. Hvordan kan vi sikre og bidra til at de ivaretar denne rollen på en optimal måte? Hvilke muligheter gir de mange rollene som fylkene har for helhetlig tekning og ikke minst for tverrsektorielt samarbeid? – det sistnevnte er ofte nøkkelen til å lykkes, sier han. – Det er mange som skal bidra til å løfte fylkene frem i det utrolig viktige arbeidet de skal gjøre. Hvordan løser vi ansvarsoverføringen best mulig i felleskap er blant spørsmålene som vi må ta oss tid til å finne svar på. Vi gjør et forsøk på å nærme oss disse på Trafikksikkerhetskonferansen, fortsetter Jan Johansen. Trygg Trafikk-sjefen er trygg på at den sterke listen med foredragsholdere kan bidra til å svare ut komplekse utfordringene på fagfeltet trafikksikkerhet anno 2019:

– Vi har hentet inn politisk ledelse, og dyktige og erfarne foredragsholdere fra forvaltning på alle nivåer. Vi har hentet inn forskere og flinke folk fra næringslivet som skal hjelpe oss med å belyse utfordringene vi står ovenfor. Forhåpentlig skal vi alle sammen bidra til å peke ut noen retninger for hvordan vi drar dette arbeidet i den retningen vi ønsker fremover.