Trafikksikkerhetskonferansen 2023: Med øyne på sjåføren

Volvo Cars er hovedsamarbeidspartner til Trafikksikkerhetskonferansen og en av bidragsyterne til det faglige innholdet. Til årets konferanse kommer Eva Lahti, Safety Business Architect og en av nøkkelpersonene bak Volvo Cars’ sikkerhetsteknologi som utvikles ved selskapets sikkerhetssenter i Göteborg.

Med lanseringen av sitt nye helelektriske flaggskip, Volvo EX90, tar Volvo Cars skrittet inn i en ny epoke innen sikkerhet, som de kaller «Safety in Mind». Sikkerhet har alltid utgjort kjernen i Volvos produktutvikling, og visjonen har i mange år vært ingen hardt skadde eller drepte i trafikken. For å komme dit holder det imidlertid ikke å bare fokusere på å minimere skadene når ulykken inntreffer – det handler minst like mye om å unngå at man havner i en kollisjonssituasjon. Og her spiller sjåføren en sentral rolle.

Med Volvo EX90 lanserer Volvo Cars sitt nye Driver Understanding-system, en teknologi som gjør bilen i stand til å avdekke om sjåføren trenger hjelp, og som kan tilpasse bilens advarsler og inngrep i sanntid, avhengig av sjåførens tilstand og adferd. Eva Lahti vil fortelle om arbeidet bak det nye Driver Understanding-systemet, og hvordan selskapet har utviklet en banebrytende teknologi som kan skille mellom om sjåføren virkelig trenger hjelp, eller om støttesystemene ikke trenger å aktiveres.