TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2023: Vi ser frem til nye løft for å nå de ambisiøse målene for 2030